Ekonomi 'da Czadzie

Dil sürümleri için web sitesi:

Çad

Ekonomi 'da Czadzie


Kıta: Afrika
  
Iso2:TD
  
Iso3:TCD

Karşılaştırma için ülke (tablo ve bir harita üzerinde) kullanılan renkler:
 
 İyi bir performans;
 
 Ortalama;
 
 Göstergeler kötü

GSYH 'da Czadzie


GSYİH, PPP

30 543 039 661 [?] (2015)
(azalan): 125 dünyanın en 194 (36,08%); 26 yer Afrika 52 (51,92%)
26,59 % (5,32 yıllık % ) ↘
min: 4 275 313 691; max: 30 543 039 661; max-min: 26 267 725 970 (86,00%); mid: 17 409 176 676;
13 133 862 985 (43,00%)

GSYH

10 888 798 114 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 131 dünyanın en 199 (34,67%); 27 yer Afrika 53 (50,94%)
2,12 % (0,424 yıllık % ) ↘
min: 313 582 728; max: 13 922 223 234; max-min: 13 608 640 506 (97,75%); mid: 7 117 902 981;
3 770 895 133 (34,63%)

Kişi başına düşen GSYİH, SAGP

2 176 [?] (2015)
(azalan): 168 dünyanın en 194 (13,92%); 29 yer Afrika 52 (46,15%)
13,38 % (2,68 yıllık % ) ↘
min: 697,08; max: 2 185; max-min: 1 488 (68,09%); mid: 1 441;
734,93 (33,78%)

Rezervler 'da Czadzie


Toplam rezervler

368 916 822 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 160 dünyanın en 184 (13,59%); 40 yer Afrika 52 (25%)
71,42 % (14,28 yıllık % ) ↗
min: 983 000; max: 1 355 146 209; max-min: 1 354 163 209 (99,93%); mid: 678 064 604;
-309 147 782 (-83,80%)

Toplam rezervler

22,81 [?] (2015)
(azalan): 91 dünyanın en 117 (23,08%); 38 yer Afrika 47 (21,28%)
28,47 % (5,69 yıllık % ) ↗
min: 2,14; max: 75,18; max-min: 73,04 (97,16%); mid: 38,66;
-15,85 (-69,45%)

Altın hariç toplam rezervler

368 916 822 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 158 dünyanın en 184 (14,67%); 40 yer Afrika 52 (25%)
71,42 % (14,28 yıllık % ) ↗
min: 983 000; max: 1 345 469 370; max-min: 1 344 486 370 (99,93%); mid: 673 226 185;
-304 309 363 (-82,49%)

Brüt tasarruf

13,38 GSYİH'nin yüzdesi[?] (1994)
(1995) (azalan): 34 dünyanın en 146 (77,40%); 7 yer Afrika 41 (85,37%)
82,65 % (16,53 yıllık % ) ↘
min: 0,973; max: 15,63; max-min: 14,65 (93,77%); mid: 8,30;
5,08 (37,98%)

GSYİH - kompozisyon 'da Czadzie


Hane tüketimi

71,40 %[?] (2015)
(azalan): 66 dünyanın en 198 (67,17%); 31 yer Afrika 54 (44,44%)

Hükümet tüketimi

4,40 %[?] (2015)
(azalan): 196 dünyanın en 197 (1,02%); 54 yer Afrika 54 (1,85%)

Sabit yatırım

30,80 %[?] (2015)
(azalan): 29 dünyanın en 194 (85,57%); 16 yer Afrika 54 (72,22%)

Envanter Yatırımları

0,400 %[?] (2015)
(azalan): 80 dünyanın en 166 (52,41%); 22 yer Afrika 46 (54,35%)

Mal ve hizmet ihracatı

25,30 %[?] (2015)
(azalan): 132 dünyanın en 196 (33,16%); 27 yer Afrika 54 (51,85%)

Mal ve hizmet ithalatı

-32,30 %[?] (2015)
(azalan): 60 dünyanın en 195 (69,74%); 16 yer Afrika 53 (71,70%)

GSYİH - menşei itibarıyla sektör kompozisyonu 'da Czadzie


tarım

53 %[?] (2015)
(azalan): 5 dünyanın en 219 (98,17%); 4 yer Afrika 53 (94,34%)

sanayi

12,80 %[?] (2015)
(azalan): 194 dünyanın en 221 (12,67%); 48 yer Afrika 53 (11,32%)

hizmetler

34,20 %[?] (2015)
(azalan): 212 dünyanın en 223 (5,38%); 48 yer Afrika 54 (12,96%)

GSYİH büyümesi 'da Czadzie


GSYİH büyüme oranı

1,80 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 135 dünyanın en 193 (30,57%); 39 yer Afrika 52 (26,92%)
652,78 % (130,56 yıllık % ) ↗
min: -21,44; max: 33,63; max-min: 55,07 (163,76%); mid: 6,09;
-4,29 (-238,56%)

Kişi başına düşen GSYİH artışı

-1,47 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 170 dünyanın en 193 (12,44%); 43 yer Afrika 52 (19,23%)
772,87 % (154,57 yıllık % ) ↘
min: -22,95; max: 28,72; max-min: 51,67 (179,93%); mid: 2,88;
-4,35 (296,54%)

Nihai tüketim maliyetleri vb.

78,88 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 77 dünyanın en 177 (57,06%); 12 yer Afrika 49 (77,55%)
8,44 % (1,69 yıllık % ) ↘
min: 69,19; max: 140,81; max-min: 71,63 (50,87%); mid: 105,00;
-26,12 (-33,12%)

Doğrudan yabancı yatırım, net sermaye çıkışı

-0,140 GSYİH'nin yüzdesi[?] (1999)
(2000) (artan): 15 dünyanın en 161 (91,30%); 6 yer Afrika 43 (88,37%)
21,32 % (4,26 yıllık % ) ↗
min: -0,170; max: 0,933; max-min: 1,10 (118,18%); mid: 0,382;
-0,522 (372,93%)

Devletin eğitim harcamaları, toplamı

2,85 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2013)
(artan): 47 dünyanın en 147 (68,71%); 16 yer Afrika 39 (61,54%)
30,48 % (6,10 yıllık % ) ↘
min: 1,59; max: 3,23; max-min: 1,63 (50,65%); mid: 2,41;
0,440 (15,45%)

Askeri harcamalar

2,03 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 106 dünyanın en 155 (32,26%); 34 yer Afrika 48 (31,25%)
184,71 % (36,94 yıllık % ) ↗
min: 0,835; max: 7,99; max-min: 7,15 (89,54%); mid: 4,41;
-2,38 (-117,30%)

Sağlık harcamaları

3,62 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 25 dünyanın en 190 (87,37%); 9 yer Afrika 53 (84,91%)
18,57 % (3,71 yıllık % ) ↘
min: 2,92; max: 8,33; max-min: 5,42 (65,00%); mid: 5,62;
-2,00 (-55,32%)

Ticaret

67,15 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 125 dünyanın en 187 (33,69%); 30 yer Afrika 51 (43,14%)
19,72 % (3,94 yıllık % ) ↗
min: 20,06; max: 126,35; max-min: 106,29 (84,13%); mid: 73,20;
-6,05 (-9,01%)

Hizmet ticareti

21,55 GSYİH'nin yüzdesi[?] (1994)
(1995) (azalan): 41 dünyanın en 159 (74,84%); 12 yer Afrika 47 (76,60%)
28,16 % (5,63 yıllık % ) ↘
min: 2,38; max: 23,06; max-min: 20,68 (89,68%); mid: 12,72;
8,82 (40,95%)

Emtia ticareti

46,84 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 122 dünyanın en 188 (35,64%); 31 yer Afrika 51 (41,18%)
20,20 % (4,04 yıllık % ) ↗
min: 12,28; max: 92,12; max-min: 79,84 (86,67%); mid: 52,20;
-5,36 (-11,45%)

Doğrudan yabancı yatırım, net girişler

5,51 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 55 dünyanın en 188 (71,28%); 15 yer Afrika 52 (73,08%)
46,72 % (9,34 yıllık % ) ↘
min: -4,85; max: 46,49; max-min: 51,35 (110,44%); mid: 20,82;
-15,31 (-277,72%)

Doğal kaynak rantları

13,08 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 34 dünyanın en 177 (81,36%); 21 yer Afrika 52 (61,54%)
87,38 % (17,48 yıllık % ) ↗
min: 5,73; max: 38,74; max-min: 33,01 (85,21%); mid: 22,24;
-9,16 (-70,05%)

Kamu borcu

35,40 % GSYİH[?] (2015)
(artan): 49 dünyanın en 178 (73,03%); 10 yer Afrika 42 (78,57%)