Ekonomi 'da we Włoszech

Dil sürümleri için web sitesi:

İtalya

Ekonomi 'da we Włoszech


Kıta: Avrupa
  
Iso2:IT
  
Iso3:ITA

Karşılaştırma için ülke (tablo ve bir harita üzerinde) kullanılan renkler:
 
 İyi bir performans;
 
 Ortalama;
 
 Göstergeler kötü

GSYH 'da we Włoszech


GSYİH, PPP

2 260 000 000 000 [?] (2015)
(azalan): 11 dünyanın en 194 (94,85%); 5 Avrupa'nın en 41 (90,24%)
7,96 % (1,59 yıllık % ) ↘
min: 1 050 000 000 000; max: 2 260 000 000 000; max-min: 1 210 000 000 000 (53,54%); mid: 1 655 000 000 000;
605 000 000 000 (26,77%)

GSYH

1 820 000 000 000 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 8 dünyanın en 199 (96,48%); 4 Avrupa'nın en 47 (93,62%)
17,03 % (3,41 yıllık % ) ↗
min: 40 385 288 344; max: 2 390 000 000 000; max-min: 2 349 614 711 656 (98,31%); mid: 1 215 192 644 172;
604 807 355 828 (33,23%)

Kişi başına düşen GSYİH, SAGP

37 217 [?] (2015)
(azalan): 33 dünyanın en 194 (83,51%); 15 Avrupa'nın en 41 (65,85%)
5,75 % (1,15 yıllık % ) ↘
min: 18 546; max: 37 217; max-min: 18 671 (50,17%); mid: 27 882;
9 336 (25,08%)

Rezervler 'da we Włoszech


Toplam rezervler

131 000 000 000 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 17 dünyanın en 184 (91,30%); 5 Avrupa'nın en 42 (90,48%)
20,61 % (4,12 yıllık % ) ↗
min: 3 288 591 200; max: 182 000 000 000; max-min: 178 711 408 800 (98,19%); mid: 92 644 295 600;
38 355 704 400 (29,28%)

Altın hariç toplam rezervler

47 033 688 258 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 33 dünyanın en 184 (82,61%); 11 Avrupa'nın en 42 (76,19%)
1,38 % (0,277 yıllık % ) ↗
min: 1 047 500 000; max: 62 927 111 455; max-min: 61 879 611 455 (98,34%); mid: 31 987 305 728;
15 046 382 531 (31,99%)

Brüt tasarruf

18,67 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 97 dünyanın en 164 (41,46%); 30 Avrupa'nın en 42 (30,95%)
8,68 % (1,74 yıllık % ) ↘
min: 17,05; max: 26,93; max-min: 9,88 (36,69%); mid: 21,99;
-3,32 (-17,78%)

GSYİH - kompozisyon 'da we Włoszech


Hane tüketimi

60,90 %[?] (2015)
(azalan): 119 dünyanın en 198 (40,40%); 16 Avrupa'nın en 41 (63,41%)

Hükümet tüketimi

18,80 %[?] (2015)
(azalan): 71 dünyanın en 197 (64,47%); 25 Avrupa'nın en 41 (41,46%)

Sabit yatırım

16,50 %[?] (2015)
(azalan): 158 dünyanın en 194 (19,07%); 37 Avrupa'nın en 41 (12,20%)

Envanter Yatırımları

0,200 %[?] (2015)
(azalan): 92 dünyanın en 166 (45,18%); 20 Avrupa'nın en 38 (50%)

Mal ve hizmet ihracatı

29,70 %[?] (2015)
(azalan): 116 dünyanın en 196 (41,33%); 37 Avrupa'nın en 41 (12,20%)

Mal ve hizmet ithalatı

-26,10 %[?] (2015)
(azalan): 30 dünyanın en 195 (85,13%); 2 Avrupa'nın en 41 (97,56%)

GSYİH - menşei itibarıyla sektör kompozisyonu 'da we Włoszech


tarım

2,20 %[?] (2015)
(azalan): 171 dünyanın en 219 (22,37%); 33 Avrupa'nın en 49 (34,69%)

sanayi

23,90 %[?] (2015)
(azalan): 119 dünyanın en 221 (46,61%); 28 Avrupa'nın en 50 (46%)

hizmetler

73,80 %[?] (2015)
(azalan): 48 dünyanın en 223 (78,92%); 16 Avrupa'nın en 51 (70,59%)

GSYİH büyümesi 'da we Włoszech


GSYİH büyüme oranı

0,732 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 167 dünyanın en 193 (13,99%); 37 Avrupa'nın en 43 (16,28%)
130,48 % (26,10 yıllık % ) ↗
min: -5,48; max: 8,21; max-min: 13,69 (166,80%); mid: 1,36;
-0,631 (-86,22%)

Kişi başına düşen GSYİH artışı

0,710 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 131 dünyanın en 193 (32,64%); 33 Avrupa'nın en 43 (25,58%)
93,48 % (18,70 yıllık % ) ↗
min: -5,91; max: 7,49; max-min: 13,40 (178,97%); mid: 0,787;
-0,077 (-10,85%)

Maliyetler 'da we Włoszech


Gider

42,71 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 126 dünyanın en 140 (10,71%); 30 Avrupa'nın en 39 (25,64%)
2,22 % (0,444 yıllık % ) ↘
min: 26,67; max: 48,29; max-min: 21,62 (44,77%); mid: 37,48;
5,23 (12,24%)

Nihai tüketim maliyetleri vb.

79,93 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 83 dünyanın en 177 (53,67%); 29 Avrupa'nın en 42 (33,33%)
1,88 % (0,376 yıllık % ) ↗
min: 73,46; max: 81,43; max-min: 7,97 (9,79%); mid: 77,45;
2,48 (3,11%)

Doğrudan yabancı yatırım, net sermaye çıkışı

0,773 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 102 dünyanın en 165 (38,79%); 22 Avrupa'nın en 41 (48,78%)
87,13 % (17,43 yıllık % ) ↗
min: 0,051; max: 4,18; max-min: 4,13 (98,79%); mid: 2,12;
-1,34 (-173,85%)

Devletin eğitim harcamaları, toplamı

4,14 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2011)
(artan): 42 dünyanın en 147 (72,11%); 6 Avrupa'nın en 39 (87,18%)
5,04 % (1,01 yıllık % ) ↗
min: 2,91; max: 4,79; max-min: 1,88 (39,29%); mid: 3,85;
0,293 (7,07%)

Araştırma ve geliştirme harcamaları

1,29 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 82 dünyanın en 110 (26,36%); 23 Avrupa'nın en 39 (43,59%)
5,03 % (1,01 yıllık % ) ↘
min: 0,948; max: 1,31; max-min: 0,358 (27,40%); mid: 1,13;
0,160 (12,44%)

Askeri harcamalar

1,31 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 68 dünyanın en 155 (56,77%); 25 Avrupa'nın en 41 (41,46%)
29,57 % (5,91 yıllık % ) ↗
min: 1,31; max: 2,21; max-min: 0,899 (40,73%); mid: 1,76;
-0,450 (-34,36%)

Sağlık harcamaları

9,25 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 155 dünyanın en 190 (18,95%); 28 Avrupa'nın en 43 (37,21%)
1,86 % (0,372 yıllık % ) ↗
min: 7,10; max: 9,42; max-min: 2,32 (24,68%); mid: 8,26;
0,990 (10,71%)

Gelir 'da we Włoszech


Vergi geliri

23,48 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(azalan): 35 dünyanın en 142 (76,06%); 11 Avrupa'nın en 39 (74,36%)
5,16 % (1,03 yıllık % ) ↘
min: 12,59; max: 26,36; max-min: 13,77 (52,23%); mid: 19,48;
4,00 (17,03%)

Ticaret

57,04 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 142 dünyanın en 187 (24,60%); 40 Avrupa'nın en 42 (7,14%)
8,23 % (1,65 yıllık % ) ↘
min: 25,36; max: 57,04; max-min: 31,68 (55,54%); mid: 41,20;
15,84 (27,77%)

Hizmet ticareti

10,90 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 143 dünyanın en 179 (20,67%); 41 Avrupa'nın en 42 (4,76%)
7,73 % (1,55 yıllık % ) ↘
min: 6,10; max: 10,90; max-min: 4,80 (44,06%); mid: 8,50;
2,40 (22,03%)

Emtia ticareti

47,65 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 119 dünyanın en 188 (37,23%); 36 Avrupa'nın en 42 (16,67%)
7,74 % (1,55 yıllık % ) ↘
min: 20,78; max: 47,76; max-min: 26,98 (56,49%); mid: 34,27;
13,39 (28,09%)

Doğrudan yabancı yatırım, net girişler

0,714 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 158 dünyanın en 188 (16,49%); 32 Avrupa'nın en 41 (24,39%)
34,52 % (6,90 yıllık % ) ↘
min: -0,397; max: 2,01; max-min: 2,41 (119,79%); mid: 0,805;
-0,091 (-12,76%)

Doğal kaynak rantları

0,077 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 153 dünyanın en 177 (14,12%); 28 Avrupa'nın en 37 (27,03%)
29,18 % (5,84 yıllık % ) ↗
min: 0,031; max: 0,210; max-min: 0,179 (85,37%); mid: 0,120;
-0,043 (-56,66%)

Kamu borcu

132,50 % GSYİH[?] (2015)
(artan): 175 dünyanın en 178 (2,25%); 43 Avrupa'nın en 44 (4,55%)