Değerlendirme ve çalışmaları dünya ülkeleri: Toplumsal cinsiyet eşitliği

Dil sürümleri için web sitesi:

Toplumsal cinsiyet eşitliği+

Dünya

+

Avrupa

+

Asya

+

Amerika

+

Afrika

+

Okyanusya