Elektrik: Elektrik - Son Enerji Tüketimi Afrika ülkelerinde

Dil sürümleri için web sitesi:
Değerlendirme ve çalışmaları

Elektrik: Elektrik - Son Enerji Tüketimi Afrika ülkelerinde

Yıl: Kıta:
Karşılaştırma için ülke (tablo ve bir harita üzerinde) kullanılan renkler:
 
 İyi bir performans;
 
 Ortalama;
 
 Göstergeler kötü;
 
 Dahil değildir sıralamasında



Sıralama ülkeler göstergesi başlığını tıklayın tablo:

№     
Bayrak
 

 1 
 169 650
 152 (2010)
 180 946
 5 502
 155 521 [?]
 480
 2 
 60 333
 736 (2010)
 64 852
 3 742
 48 308 [?]
 803 (2010)
 3 
 29 750
 6 725
 29 141
 1 214
 29 766 [?]
 105
 4 
 30 984
 
 25 990
 5 907
 25 391 [?]
 
 5 
 19 577
 6 973
 19 160
 673
 13 080 [?]
 11 340
 6 
 13 056
 75
 13 051
 180
 9 572 [?]
 514
 7 
 5 313
 
 5 104 (2010)
 619
 9 269 [?]
 
 8 
 8 663
 1 650
 9 408
 346 (2010)
 8 546 [?]
 90
 9 
 9 792
 267,80
 9 829
 2 861 (2010)
 8 275 [?]
 17,60
 10 
 36 886
 70 (2010)
 37 549
 
 7 714 [?]
 152 (2010)
 11 
 4 584
 
 4 980 (2010)
 
 6 971 [?]
 1 150
 12 
 8 477
 145 (2010)
 8 848
 74
 6 849 [?]
 934
 13 
 6 388
 
 5 704
 1 291
 5 701 [?]
 
 14 
 1 284
 2 856
 1 284
 
 3 722 [?]
 79
 15 
 3 477
 386,60
 3 969
 93 (2010)
 3 588 [?]
 
 16 
 2 901
 
 2 901
 
 2 641 [?]
 
 17 
 2 946
 
 1 174
 1 815
 2 520 [?]
 
 18 
 2 383
 592
 2 275
 195
 2 300 [?]
 
 19 
 1 995
 
 1 917
 181,01
 1 779 [?]
 17,90
 20 
 1 849
 
 1 797
 52
 1 399 [?]
 300
 21 
 1 697
 
 1 553
 170
 1 310 [?]
 
 22 
 959,24
 445,16
 708,50
 300,74
 1 209 [?]
 
 23 
 195
 1 169
 160
 35
 1 094 [?]
 
 24 
 1 573
 281 (2010)
 933
 838
 794 [?]
 25
 25 
 382,10
 545,82
 366,94
 72,77
 758,44 [?]
 0,566
 26 
 932
 
 677
 357,80
 756 [?]
 
 27 
 755,30
 155
 590
 440
 669,10 (2010) [?]
 
 28 
 515,10
 257,50
 515,10
 
 659,50 [?]
 3,64
 29 
 395
 
 439
 
 360 [?]
 
 30 
 396
 
 402
 
 304 [?]
 
 31 
 402,25
 
 412,95
 0,440
 299,41 [?]
 
 32 
 296,50
 
 313,50
 
 286,90 [?]
 
 33 
 180,43
 79
 188,58
 
 270,55 [?]
 
 34 
 280
 
 100
 200
 256 [?]
 
 35 
 291,80
 
 230,10
 30,80
 208,30 [?]
 
 36 
 206
 
 225
 
 206 [?]
 
 37 
 174
 
 185
 
 165 [?]
 
 38 
 53,10
 
 53,10
 
 43,30 [?]
 
 39 
 35,36
 
 27,19
 8,17
 35,36 [?]
 
  
Eritre