Ekonomi 'da Beninie

Dil sürümleri için web sitesi:

Benin

Ekonomi 'da Beninie


Kıta: Afrika
  
Iso2:BJ
  
Iso3:BEN

Karşılaştırma için ülke (tablo ve bir harita üzerinde) kullanılan renkler:
 
 İyi bir performans;
 
 Ortalama;
 
 Göstergeler kötü

GSYH 'da Beninie


GSYİH, PPP

22 376 552 698 [?] (2015)
(azalan): 137 dünyanın en 194 (29,90%); 32 yer Afrika 52 (40,38%)
26,74 % (5,35 yıllık % ) ↘
min: 4 706 554 346; max: 22 376 552 698; max-min: 17 669 998 352 (78,97%); mid: 13 541 553 522;
8 834 999 176 (39,48%)

GSYH

8 290 986 804 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 142 dünyanın en 199 (29,15%); 32 yer Afrika 53 (41,51%)
15,93 % (3,19 yıllık % ) ↘
min: 226 195 579; max: 9 707 432 016; max-min: 9 481 236 437 (97,67%); mid: 4 966 813 798;
3 324 173 006 (40,09%)

Kişi başına düşen GSYİH, SAGP

2 057 [?] (2015)
(azalan): 169 dünyanın en 194 (13,40%); 30 yer Afrika 52 (44,23%)
16,19 % (3,24 yıllık % ) ↘
min: 941,07; max: 2 057; max-min: 1 116 (54,24%); mid: 1 499;
557,81 (27,12%)

Rezervler 'da Beninie


Toplam rezervler

731 579 709 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 141 dünyanın en 184 (23,91%); 31 yer Afrika 52 (42,31%)
64,04 % (12,81 yıllık % ) ↗
min: 5 874 457; max: 1 263 350 031; max-min: 1 257 475 574 (99,54%); mid: 634 612 244;
96 967 465 (13,25%)

Toplam rezervler

33,57 [?] (2015)
(azalan): 68 dünyanın en 117 (42,74%); 26 yer Afrika 47 (46,81%)
123,53 % (24,71 yıllık % ) ↗
min: 0,721; max: 140,70; max-min: 139,98 (99,49%); mid: 70,71;
-37,14 (-110,62%)

Altın hariç toplam rezervler

731 579 709 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 138 dünyanın en 184 (25,54%); 31 yer Afrika 52 (42,31%)
64,04 % (12,81 yıllık % ) ↗
min: 2 452 327; max: 1 263 350 031; max-min: 1 260 897 704 (99,81%); mid: 632 901 179;
98 678 530 (13,49%)

Brüt tasarruf

18,59 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(azalan): 82 dünyanın en 164 (50,61%); 15 yer Afrika 43 (67,44%)
39,90 % (7,98 yıllık % ) ↘
min: -3,25; max: 18,59; max-min: 21,84 (117,49%); mid: 7,67;
10,92 (58,75%)

GSYİH - kompozisyon 'da Beninie


Hane tüketimi

68 %[?] (2015)
(azalan): 83 dünyanın en 198 (58,59%); 34 yer Afrika 54 (38,89%)

Hükümet tüketimi

14,20 %[?] (2015)
(azalan): 130 dünyanın en 197 (34,52%); 34 yer Afrika 54 (38,89%)

Sabit yatırım

26,30 %[?] (2015)
(azalan): 54 dünyanın en 194 (72,68%); 23 yer Afrika 54 (59,26%)

Envanter Yatırımları

0,500 %[?] (2015)
(azalan): 71 dünyanın en 166 (57,83%); 19 yer Afrika 46 (60,87%)

Mal ve hizmet ihracatı

24,30 %[?] (2015)
(azalan): 139 dünyanın en 196 (29,59%); 32 yer Afrika 54 (42,59%)

Mal ve hizmet ithalatı

-33,30 %[?] (2015)
(azalan): 65 dünyanın en 195 (67,18%); 20 yer Afrika 53 (64,15%)

GSYİH - menşei itibarıyla sektör kompozisyonu 'da Beninie


tarım

22,90 %[?] (2015)
(azalan): 39 dünyanın en 219 (82,65%); 23 yer Afrika 53 (58,49%)

sanayi

24,90 %[?] (2015)
(azalan): 114 dünyanın en 221 (48,87%); 23 yer Afrika 53 (58,49%)

hizmetler

52,20 %[?] (2015)
(azalan): 162 dünyanın en 223 (27,80%); 25 yer Afrika 54 (55,56%)

GSYİH büyümesi 'da Beninie


GSYİH büyüme oranı

2,09 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 129 dünyanın en 193 (33,68%); 37 yer Afrika 52 (30,77%)
1,07 % (0,214 yıllık % ) ↗
min: -4,90; max: 9,95; max-min: 14,85 (149,18%); mid: 2,53;
-0,435 (-20,77%)

Kişi başına düşen GSYİH artışı

-0,546 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 164 dünyanın en 193 (15,54%); 41 yer Afrika 52 (23,08%)
41,06 % (8,21 yıllık % ) ↗
min: -7,18; max: 6,96; max-min: 14,14 (203,21%); mid: -0,112;
-0,434 (79,51%)

Maliyetler 'da Beninie


Gider

12,77 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2013)
(artan): 12 dünyanın en 140 (92,14%); 6 yer Afrika 33 (84,85%)
4,15 % (0,831 yıllık % ) ↗
min: 10,49; max: 13,30; max-min: 2,81 (21,13%); mid: 11,89;
0,874 (6,85%)

Nihai tüketim maliyetleri vb.

85,60 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 109 dünyanın en 177 (38,98%); 18 yer Afrika 49 (65,31%)
5,47 % (1,09 yıllık % ) ↗
min: 83,80; max: 112,35; max-min: 28,55 (25,41%); mid: 98,08;
-12,48 (-14,57%)

Doğrudan yabancı yatırım, net sermaye çıkışı

0,318 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 77 dünyanın en 165 (53,94%); 27 yer Afrika 40 (35%)
737,39 % (147,48 yıllık % ) ↘
min: -6,06; max: 0,763; max-min: 6,82 (893,92%); mid: -2,65;
2,97 (932,98%)

Devletin eğitim harcamaları, toplamı

4,38 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 65 dünyanın en 147 (56,46%); 19 yer Afrika 39 (53,85%)
14,81 % (2,96 yıllık % ) ↗
min: 2,63; max: 5,03; max-min: 2,40 (47,77%); mid: 3,83;
0,553 (12,62%)

Askeri harcamalar

1,10 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 48 dünyanın en 155 (69,68%); 14 yer Afrika 48 (72,92%)
14,86 % (2,97 yıllık % ) ↘
min: 0,489; max: 2,28; max-min: 1,79 (78,54%); mid: 1,38;
-0,288 (-26,27%)

Sağlık harcamaları

4,59 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 38 dünyanın en 190 (80,53%); 16 yer Afrika 53 (71,70%)
7,70 % (1,54 yıllık % ) ↗
min: 4,20; max: 5,37; max-min: 1,17 (21,85%); mid: 4,78;
-0,188 (-4,09%)

Gelir 'da Beninie


Vergi geliri

15,39 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2013)
(azalan): 75 dünyanın en 142 (47,89%); 16 yer Afrika 35 (57,14%)
0,964 % (0,193 yıllık % ) ↗
min: 13,69; max: 16,12; max-min: 2,43 (15,07%); mid: 14,90;
0,484 (3,14%)

Ticaret

68,02 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 119 dünyanın en 187 (36,90%); 27 yer Afrika 51 (49,02%)
10,33 % (2,07 yıllık % ) ↘
min: 13,48; max: 76,53; max-min: 63,05 (82,39%); mid: 45,00;
23,01 (33,84%)

Hizmet ticareti

14,05 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(azalan): 126 dünyanın en 179 (30,17%); 30 yer Afrika 47 (38,30%)
9,01 % (1,80 yıllık % ) ↘
min: 9,89; max: 21,50; max-min: 11,62 (54,02%); mid: 15,70;
-1,65 (-11,71%)

Emtia ticareti

61,03 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 77 dünyanın en 188 (59,57%); 16 yer Afrika 51 (70,59%)
21,58 % (4,32 yıllık % ) ↘
min: 14,50; max: 65,79; max-min: 51,29 (77,97%); mid: 40,14;
20,88 (34,22%)

Doğrudan yabancı yatırım, net girişler

2,77 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 97 dünyanın en 188 (48,94%); 27 yer Afrika 52 (50%)
72,26 % (14,45 yıllık % ) ↘
min: -0,900; max: 6,08; max-min: 6,98 (114,81%); mid: 2,59;
0,175 (6,33%)

Doğal kaynak rantları

6,73 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 55 dünyanın en 177 (69,49%); 31 yer Afrika 52 (42,31%)
30,32 % (6,06 yıllık % ) ↘
min: 4,15; max: 11,98; max-min: 7,82 (65,32%); mid: 8,06;
-1,34 (-19,88%)

Kamu borcu

40,20 % GSYİH[?] (2015)
(artan): 62 dünyanın en 178 (65,73%); 16 yer Afrika 42 (64,29%)