Ekonomi 'da Indonezja

Dil sürümleri için web sitesi:

Endonezya

Ekonomi 'da Indonezja


Kıta: Asya,Okyanusya
  
Iso2:ID
  
Iso3:IDN

Karşılaştırma için ülke (tablo ve bir harita üzerinde) kullanılan renkler:
 
 İyi bir performans;
 
 Ortalama;
 
 Göstergeler kötü

GSYH 'da Indonezja


GSYİH, PPP

2 850 000 000 000 [?] (2015)
(azalan): 8 dünyanın en 194 (96,39%); 5 yer Asya 48 (91,67%)
29,82 % (5,96 yıllık % ) ↘
min: 525 000 000 000; max: 2 850 000 000 000; max-min: 2 325 000 000 000 (81,58%); mid: 1 687 500 000 000;
1 162 500 000 000 (40,79%)

GSYH

862 000 000 000 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 16 dünyanın en 199 (92,46%); 6 yer Asya 48 (89,58%)
12,41 % (2,48 yıllık % ) ↘
min: 5 667 756 363; max: 918 000 000 000; max-min: 912 332 243 637 (99,38%); mid: 461 833 878 182;
400 166 121 819 (46,42%)

Kişi başına düşen GSYİH, SAGP

11 058 [?] (2015)
(azalan): 103 dünyanın en 194 (47,42%); 28 yer Asya 48 (43,75%)
24,99 % (5,00 yıllık % ) ↘
min: 2 894; max: 11 058; max-min: 8 164 (73,83%); mid: 6 976;
4 082 (36,91%)

Rezervler 'da Indonezja


Toplam rezervler

106 000 000 000 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 20 dünyanın en 184 (89,67%); 11 yer Asya 46 (78,26%)
9,23 % (1,85 yıllık % ) ↘
min: 6 012 800; max: 113 000 000 000; max-min: 112 993 987 200 (99,99%); mid: 56 503 006 400;
49 496 993 600 (46,70%)

Toplam rezervler

34,33 [?] (2015)
(azalan): 64 dünyanın en 117 (46,15%); 19 yer Asya 29 (37,93%)
41,34 % (8,27 yıllık % ) ↗
min: 4,01; max: 50,15; max-min: 46,14 (92,00%); mid: 27,08;
7,25 (21,12%)

Altın hariç toplam rezervler

103 000 000 000 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 16 dünyanın en 184 (91,85%); 10 yer Asya 46 (80,43%)
9,80 % (1,96 yıllık % ) ↘
min: 2 000 000; max: 109 000 000 000; max-min: 108 998 000 000 (100,00%); mid: 54 501 000 000;
48 499 000 000 (47,09%)

Brüt tasarruf

32,20 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 20 dünyanın en 164 (88,41%); 11 yer Asya 42 (76,19%)
1,41 % (0,282 yıllık % ) ↗
min: 13,20; max: 41,02; max-min: 27,81 (67,81%); mid: 27,11;
5,09 (15,80%)

GSYİH - kompozisyon 'da Indonezja


Hane tüketimi

56,50 %[?] (2015)
(azalan): 137 dünyanın en 198 (31,31%); 26 yer Asya 49 (48,98%)

Hükümet tüketimi

9,30 %[?] (2015)
(azalan): 180 dünyanın en 197 (9,14%); 43 yer Asya 49 (14,29%)

Sabit yatırım

33 %[?] (2015)
(azalan): 25 dünyanın en 194 (87,63%); 8 yer Asya 49 (85,71%)

Envanter Yatırımları

1,20 %[?] (2015)
(azalan): 48 dünyanın en 166 (71,69%); 22 yer Asya 43 (51,16%)

Mal ve hizmet ihracatı

17,70 %[?] (2015)
(azalan): 165 dünyanın en 196 (16,33%); 42 yer Asya 51 (19,61%)

Mal ve hizmet ithalatı

-17,70 %[?] (2015)
(azalan): 16 dünyanın en 195 (92,31%); 8 yer Asya 51 (86,27%)

GSYİH - menşei itibarıyla sektör kompozisyonu 'da Indonezja


tarım

13,70 %[?] (2015)
(azalan): 73 dünyanın en 219 (67,12%); 19 yer Asya 49 (63,27%)

sanayi

40,30 %[?] (2015)
(azalan): 26 dünyanın en 221 (88,69%); 14 yer Asya 51 (74,51%)

hizmetler

46 %[?] (2015)
(azalan): 191 dünyanın en 223 (14,80%); 40 yer Asya 51 (23,53%)

GSYİH büyümesi 'da Indonezja


GSYİH büyüme oranı

4,79 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 47 dünyanın en 193 (76,17%); 17 yer Asya 48 (66,67%)
29,83 % (5,97 yıllık % ) ↗
min: -13,13; max: 12,03; max-min: 25,16 (209,08%); mid: -0,546;
5,34 (111,40%)

Kişi başına düşen GSYİH artışı

3,53 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 44 dünyanın en 193 (77,72%); 17 yer Asya 48 (66,67%)
37,15 % (7,43 yıllık % ) ↗
min: -14,35; max: 9,03; max-min: 23,38 (258,86%); mid: -2,66;
6,19 (175,33%)

Maliyetler 'da Indonezja


Gider

15,91 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 30 dünyanın en 140 (79,29%); 15 yer Asya 37 (62,16%)
11,94 % (2,39 yıllık % ) ↘
min: 9,71; max: 18,45; max-min: 8,74 (47,36%); mid: 14,08;
1,83 (11,51%)

Nihai tüketim maliyetleri vb.

65,19 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 22 dünyanın en 177 (88,14%); 14 yer Asya 46 (71,74%)
0,048 % (0,0096244 yıllık % ) ↗
min: 59,06; max: 102,38; max-min: 43,32 (42,31%); mid: 80,72;
-15,53 (-23,82%)

Doğrudan yabancı yatırım, net sermaye çıkışı

1,09 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 114 dünyanın en 165 (31,52%); 21 yer Asya 42 (52,38%)
49,27 % (9,85 yıllık % ) ↘
min: 0,0082779; max: 1,33; max-min: 1,32 (99,38%); mid: 0,668;
0,425 (38,91%)

Devletin eğitim harcamaları, toplamı

3,30 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 38 dünyanın en 147 (74,83%); 13 yer Asya 34 (64,71%)
14,69 % (2,94 yıllık % ) ↘
min: 0,827; max: 3,53; max-min: 2,70 (76,53%); mid: 2,18;
1,12 (33,98%)

Araştırma ve geliştirme harcamaları

0,085 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2013)
(artan): 7 dünyanın en 110 (94,55%); 3 yer Asya 33 (93,94%)
1,39 % (0,277 yıllık % ) ↘
min: 0,048; max: 0,085; max-min: 0,037 (43,97%); mid: 0,066;
0,019 (21,99%)

Askeri harcamalar

0,886 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 34 dünyanın en 155 (78,71%); 4 yer Asya 40 (92,50%)
30,32 % (6,06 yıllık % ) ↘
min: 0,573; max: 1,61; max-min: 1,04 (64,41%); mid: 1,09;
-0,205 (-23,11%)

Sağlık harcamaları

2,85 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 13 dünyanın en 190 (93,68%); 9 yer Asya 46 (82,61%)
3,73 % (0,746 yıllık % ) ↘
min: 1,93; max: 3,10; max-min: 1,17 (37,86%); mid: 2,51;
0,335 (11,77%)

Gelir 'da Indonezja


Vergi geliri

10,84 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(azalan): 123 dünyanın en 142 (14,08%); 26 yer Asya 37 (32,43%)
2,79 % (0,557 yıllık % ) ↘
min: 10,54; max: 21,95; max-min: 11,41 (51,99%); mid: 16,24;
-5,40 (-49,84%)

Ticaret

41,94 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 170 dünyanın en 187 (9,63%); 43 yer Asya 48 (12,50%)
11,36 % (2,27 yıllık % ) ↗
min: 11,53; max: 96,19; max-min: 84,66 (88,02%); mid: 53,86;
-11,92 (-28,42%)

Hizmet ticareti

6,41 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(azalan): 163 dünyanın en 179 (9,50%); 42 yer Asya 44 (6,82%)
10,87 % (2,17 yıllık % ) ↘
min: 5,67; max: 17,36; max-min: 11,69 (67,35%); mid: 11,51;
-5,10 (-79,63%)

Emtia ticareti

33,99 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 166 dünyanın en 188 (12,23%); 41 yer Asya 47 (14,89%)
14,33 % (2,87 yıllık % ) ↗
min: 19,61; max: 89,74; max-min: 70,13 (78,15%); mid: 54,67;
-20,68 (-60,84%)

Doğrudan yabancı yatırım, net girişler

2,33 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 106 dünyanın en 188 (44,15%); 21 yer Asya 48 (58,33%)
12,96 % (2,59 yıllık % ) ↘
min: -2,76; max: 2,92; max-min: 5,67 (194,56%); mid: 0,079;
2,25 (96,59%)

Doğal kaynak rantları

2,32 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 87 dünyanın en 177 (51,41%); 23 yer Asya 47 (53,19%)
190,72 % (38,14 yıllık % ) ↗
min: 2,32; max: 32,89; max-min: 30,56 (92,93%); mid: 17,61;
-15,28 (-657,47%)

Kamu borcu

29,40 % GSYİH[?] (2015)
(artan): 33 dünyanın en 178 (82,02%); 10 yer Asya 42 (78,57%)