Ekonomi 'da Japonii

Dil sürümleri için web sitesi:

Japonya

Ekonomi 'da Japonii


Kıta: Asya
  
Iso2:JP
  
Iso3:JPN

Karşılaştırma için ülke (tablo ve bir harita üzerinde) kullanılan renkler:
 
 İyi bir performans;
 
 Ortalama;
 
 Göstergeler kötü

GSYH 'da Japonii


GSYİH, PPP

5 180 000 000 000 [?] (2015)
(azalan): 4 dünyanın en 194 (98,45%); 3 yer Asya 48 (95,83%)
13,51 % (2,70 yıllık % ) ↘
min: 2 380 000 000 000; max: 5 180 000 000 000; max-min: 2 800 000 000 000 (54,05%); mid: 3 780 000 000 000;
1 400 000 000 000 (27,03%)

GSYH

4 380 000 000 000 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 3 dünyanın en 199 (98,99%); 2 yer Asya 48 (97,92%)
30,14 % (6,03 yıllık % ) ↗
min: 44 307 342 950; max: 6 200 000 000 000; max-min: 6 155 692 657 050 (99,29%); mid: 3 122 153 671 475;
1 257 846 328 525 (28,72%)

Kişi başına düşen GSYİH, SAGP

40 763 [?] (2015)
(azalan): 29 dünyanın en 194 (85,57%); 10 yer Asya 48 (81,25%)
14,15 % (2,83 yıllık % ) ↘
min: 19 230; max: 40 763; max-min: 21 534 (52,83%); mid: 29 997;
10 767 (26,41%)

Rezervler 'da Japonii


Toplam rezervler

1 230 000 000 000 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 2 dünyanın en 184 (99,46%); 2 yer Asya 46 (97,83%)
10,57 % (2,11 yıllık % ) ↘
min: 1 667 124 550; max: 1 300 000 000 000; max-min: 1 298 332 875 450 (99,87%); mid: 650 833 562 275;
579 166 437 725 (47,09%)

Altın hariç toplam rezervler

1 210 000 000 000 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 2 dünyanın en 184 (99,46%); 2 yer Asya 46 (97,83%)
12,40 % (2,48 yıllık % ) ↘
min: 1 379 000 000; max: 1 260 000 000 000; max-min: 1 258 621 000 000 (99,89%); mid: 630 689 500 000;
579 310 500 000 (47,88%)

Brüt tasarruf

27,00 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 39 dünyanın en 164 (76,83%); 19 yer Asya 42 (57,14%)
6,96 % (1,39 yıllık % ) ↘
min: 23,56; max: 32,29; max-min: 8,74 (27,05%); mid: 27,92;
-0,919 (-3,40%)

GSYİH - kompozisyon 'da Japonii


Hane tüketimi

58,30 %[?] (2015)
(azalan): 129 dünyanın en 198 (35,35%); 23 yer Asya 49 (55,10%)

Hükümet tüketimi

20,40 %[?] (2015)
(azalan): 47 dünyanın en 197 (76,65%); 10 yer Asya 49 (81,63%)

Sabit yatırım

21,70 %[?] (2015)
(azalan): 102 dünyanın en 194 (47,94%); 33 yer Asya 49 (34,69%)

Envanter Yatırımları

-0,100 %[?] (2015)
(azalan): 116 dünyanın en 166 (30,72%); 33 yer Asya 43 (25,58%)

Mal ve hizmet ihracatı

16,60 %[?] (2015)
(azalan): 168 dünyanın en 196 (14,80%); 43 yer Asya 51 (17,65%)

Mal ve hizmet ithalatı

-16,90 %[?] (2015)
(azalan): 12 dünyanın en 195 (94,36%); 5 yer Asya 51 (92,16%)

GSYİH - menşei itibarıyla sektör kompozisyonu 'da Japonii


tarım

1,20 %[?] (2015)
(azalan): 193 dünyanın en 219 (12,33%); 43 yer Asya 49 (14,29%)

sanayi

27,70 %[?] (2015)
(azalan): 90 dünyanın en 221 (59,73%); 34 yer Asya 51 (35,29%)

hizmetler

71,10 %[?] (2015)
(azalan): 58 dünyanın en 223 (74,44%); 5 yer Asya 51 (92,16%)

GSYİH büyümesi 'da Japonii


GSYİH büyüme oranı

1,22 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 151 dünyanın en 193 (22,28%); 41 yer Asya 48 (16,67%)
243,79 % (48,76 yıllık % ) ↗
min: -5,42; max: 12,88; max-min: 18,30 (142,05%); mid: 3,73;
-2,51 (-206,10%)

Kişi başına düşen GSYİH artışı

1,36 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 116 dünyanın en 193 (40,41%); 30 yer Asya 48 (39,58%)
207,42 % (41,48 yıllık % ) ↗
min: -5,41; max: 12,51; max-min: 17,91 (143,22%); mid: 3,55;
-2,19 (-161,55%)

Maliyetler 'da Japonii


Gider

18,36 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2013)
(artan): 39 dünyanın en 140 (72,86%); 18 yer Asya 37 (54,05%)
5,10 % (1,02 yıllık % ) ↘
min: 11,20; max: 18,82; max-min: 7,62 (40,50%); mid: 15,01;
3,35 (18,26%)

Nihai tüketim maliyetleri vb.

76,42 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 60 dünyanın en 177 (66,67%); 26 yer Asya 46 (45,65%)
1,08 % (0,216 yıllık % ) ↗
min: 59,95; max: 79,13; max-min: 19,18 (24,24%); mid: 69,54;
6,88 (9,00%)

Doğrudan yabancı yatırım, net sermaye çıkışı

2,98 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 142 dünyanın en 165 (14,55%); 34 yer Asya 42 (21,43%)
53,15 % (10,63 yıllık % ) ↘
min: 0,152; max: 3,02; max-min: 2,87 (94,95%); mid: 1,59;
1,40 (46,83%)

Devletin eğitim harcamaları, toplamı

3,76 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 52 dünyanın en 147 (65,31%); 17 yer Asya 34 (52,94%)
0,489 % (0,098 yıllık % ) ↗
min: 3,43; max: 5,67; max-min: 2,25 (39,60%); mid: 4,55;
-0,786 (-20,90%)

Araştırma ve geliştirme harcamaları

3,58 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 108 dünyanın en 110 (2,73%); 31 yer Asya 33 (9,09%)
9,21 % (1,84 yıllık % ) ↘
min: 2,77; max: 3,58; max-min: 0,819 (22,86%); mid: 3,17;
0,410 (11,43%)

Askeri harcamalar

0,933 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 36 dünyanın en 155 (77,42%); 5 yer Asya 40 (90%)
2,81 % (0,562 yıllık % ) ↗
min: 0,898; max: 0,987; max-min: 0,089 (9,04%); mid: 0,942;
-0,0095580 (-1,02%)

Sağlık harcamaları

10,23 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 165 dünyanın en 190 (13,68%); 45 yer Asya 46 (4,35%)
6,36 % (1,27 yıllık % ) ↘
min: 6,49; max: 10,25; max-min: 3,76 (36,66%); mid: 8,37;
1,86 (18,18%)

Gelir 'da Japonii


Vergi geliri

10,36 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2013)
(azalan): 114 dünyanın en 142 (20,42%); 23 yer Asya 37 (40,54%)
14,97 % (2,99 yıllık % ) ↘
min: 8,37; max: 13,31; max-min: 4,94 (37,12%); mid: 10,84;
-0,479 (-4,62%)

Ticaret

35,59 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 179 dünyanın en 187 (4,81%); 46 yer Asya 48 (6,25%)
19,61 % (3,92 yıllık % ) ↘
min: 15,92; max: 37,56; max-min: 21,63 (57,60%); mid: 26,74;
8,85 (24,87%)

Hizmet ticareti

7,73 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 157 dünyanın en 179 (12,85%); 39 yer Asya 44 (13,64%)
32,07 % (6,41 yıllık % ) ↘
min: 3,84; max: 7,73; max-min: 3,89 (50,33%); mid: 5,79;
1,95 (25,17%)

Emtia ticareti

29,05 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 176 dünyanın en 188 (6,91%); 45 yer Asya 47 (6,38%)
11,61 % (2,32 yıllık % ) ↘
min: 13,68; max: 30,99; max-min: 17,31 (55,86%); mid: 22,33;
6,72 (23,14%)

Doğrudan yabancı yatırım, net girişler

-0,0009556 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 175 dünyanın en 188 (7,45%); 45 yer Asya 48 (8,33%)
13 760 % (2 752 yıllık % ) ↘
min: -0,053; max: 0,489; max-min: 0,542 (110,82%); mid: 0,218;
-0,219 (22 906%)

Doğal kaynak rantları

0,018 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 168 dünyanın en 177 (5,65%); 42 yer Asya 47 (12,77%)
0,729 % (0,146 yıllık % ) ↗
min: 0,0093461; max: 0,229; max-min: 0,220 (95,92%); mid: 0,119;
-0,101 (-550,91%)

Kamu borcu

234,70 % GSYİH[?] (2015)
(artan): 178 dünyanın en 178 (0,562%); 42 yer Asya 42 (2,38%)