Ekonomi 'da Czarnogórze

Dil sürümleri için web sitesi:

Karadağ

Ekonomi 'da Czarnogórze


Kıta: Avrupa
  
Iso2:ME
  
Iso3:MNE

Karşılaştırma için ülke (tablo ve bir harita üzerinde) kullanılan renkler:
 
 İyi bir performans;
 
 Ortalama;
 
 Göstergeler kötü

GSYH 'da Czarnogórze


GSYİH, PPP

9 985 754 174 [?] (2015)
(azalan): 153 dünyanın en 194 (21,65%); 41 Avrupa'nın en 41 (2,44%)
15,26 % (3,05 yıllık % ) ↘
min: 3 628 499 390; max: 9 985 754 174; max-min: 6 357 254 784 (63,66%); mid: 6 807 126 782;
3 178 627 392 (31,83%)

GSYH

3 987 061 628 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 163 dünyanın en 199 (18,59%); 44 Avrupa'nın en 47 (8,51%)
3,81 % (0,762 yıllık % ) ↗
min: 984 279 598; max: 4 587 740 464; max-min: 3 603 460 866 (78,55%); mid: 2 786 010 031;
1 201 051 597 (30,12%)

Kişi başına düşen GSYİH, SAGP

16 050 [?] (2015)
(azalan): 80 dünyanın en 194 (59,28%); 34 Avrupa'nın en 41 (19,51%)
14,88 % (2,98 yıllık % ) ↘
min: 5 998; max: 16 050; max-min: 10 052 (62,63%); mid: 11 024;
5 026 (31,31%)

Rezervler 'da Czarnogórze


Toplam rezervler

733 514 273 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 140 dünyanın en 184 (24,46%); 39 Avrupa'nın en 42 (9,52%)
24,18 % (4,84 yıllık % ) ↘
min: 58 186 176; max: 733 514 273; max-min: 675 328 097 (92,07%); mid: 395 850 224;
337 664 049 (46,03%)

Toplam rezervler

27,52 [?] (2015)
(azalan): 84 dünyanın en 117 (29,06%); 10 Avrupa'nın en 12 (25%)
26,05 % (5,21 yıllık % ) ↗
min: 16,19; max: 53,01; max-min: 36,83 (69,47%); mid: 34,60;
-7,08 (-25,73%)

Altın hariç toplam rezervler

733 514 273 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 137 dünyanın en 184 (26,09%); 37 Avrupa'nın en 42 (14,29%)
24,18 % (4,84 yıllık % ) ↘
min: 58 186 176; max: 733 514 273; max-min: 675 328 097 (92,07%); mid: 395 850 224;
337 664 049 (46,03%)

Brüt tasarruf

7,17 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 145 dünyanın en 164 (12,20%); 42 Avrupa'nın en 42 (2,38%)
113,30 % (22,66 yıllık % ) ↘
min: -9,99; max: 7,17; max-min: 17,16 (239,41%); mid: -1,41;
8,58 (119,70%)

GSYİH - kompozisyon 'da Czarnogórze


Hane tüketimi

81,80 %[?] (2015)
(azalan): 35 dünyanın en 198 (82,83%); 4 Avrupa'nın en 41 (92,68%)

Hükümet tüketimi

21,20 %[?] (2015)
(azalan): 43 dünyanın en 197 (78,68%); 10 Avrupa'nın en 41 (78,05%)

Sabit yatırım

19,50 %[?] (2015)
(azalan): 133 dünyanın en 194 (31,96%); 27 Avrupa'nın en 41 (36,59%)

Envanter Yatırımları

-0,100 %[?] (2015)
(azalan): 116 dünyanın en 166 (30,72%); 25 Avrupa'nın en 38 (36,84%)

Mal ve hizmet ihracatı

42,10 %[?] (2015)
(azalan): 73 dünyanın en 196 (63,27%); 28 Avrupa'nın en 41 (34,15%)

Mal ve hizmet ithalatı

-64,50 %[?] (2015)
(azalan): 161 dünyanın en 195 (17,95%); 27 Avrupa'nın en 41 (36,59%)

GSYİH - menşei itibarıyla sektör kompozisyonu 'da Czarnogórze


tarım

8,30 %[?] (2015)
(azalan): 103 dünyanın en 219 (53,42%); 11 Avrupa'nın en 49 (79,59%)

sanayi

21,20 %[?] (2015)
(azalan): 137 dünyanın en 221 (38,46%); 35 Avrupa'nın en 50 (32%)

hizmetler

70,50 %[?] (2015)
(azalan): 63 dünyanın en 223 (72,20%); 22 Avrupa'nın en 51 (58,82%)

GSYİH büyümesi 'da Czarnogórze


GSYİH büyüme oranı

3,15 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 90 dünyanın en 193 (53,89%); 16 Avrupa'nın en 43 (65,12%)
21,82 % (4,36 yıllık % ) ↘
min: -9,40; max: 10,66; max-min: 20,06 (188,20%); mid: 0,629;
2,52 (80,04%)

Kişi başına düşen GSYİH artışı

3,06 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 58 dünyanın en 193 (70,47%); 16 Avrupa'nın en 43 (65,12%)
25,50 % (5,10 yıllık % ) ↘
min: -9,15; max: 10,51; max-min: 19,66 (187,12%); mid: 0,677;
2,38 (77,85%)

Nihai tüketim maliyetleri vb.

98,16 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 153 dünyanın en 177 (14,12%); 39 Avrupa'nın en 42 (9,52%)
5,87 % (1,17 yıllık % ) ↗
min: 91,91; max: 113,85; max-min: 21,94 (19,27%); mid: 102,88;
-4,72 (-4,81%)

Doğrudan yabancı yatırım, net sermaye çıkışı

0,311 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 76 dünyanın en 165 (54,55%); 14 Avrupa'nın en 41 (68,29%)
110,83 % (22,17 yıllık % ) ↗
min: 0,311; max: 4,34; max-min: 4,03 (92,84%); mid: 2,33;
-2,02 (-648,34%)

Araştırma ve geliştirme harcamaları

0,363 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 35 dünyanın en 110 (69,09%); 2 Avrupa'nın en 39 (97,44%)
62,67 % (12,53 yıllık % ) ↗
min: 0,363; max: 1,24; max-min: 0,879 (70,75%); mid: 0,802;
-0,439 (-120,94%)

Askeri harcamalar

1,63 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 88 dünyanın en 155 (43,87%); 31 Avrupa'nın en 41 (26,83%)
11,50 % (2,30 yıllık % ) ↗
min: 1,51; max: 2,69; max-min: 1,19 (44,08%); mid: 2,10;
-0,473 (-29,08%)

Sağlık harcamaları

6,42 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 98 dünyanın en 190 (48,95%); 10 Avrupa'nın en 43 (79,07%)
7,56 % (1,51 yıllık % ) ↗
min: 6,07; max: 8,91; max-min: 2,84 (31,83%); mid: 7,49;
-1,08 (-16,78%)

Ticaret

104,31 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 52 dünyanın en 187 (72,73%); 20 Avrupa'nın en 42 (54,76%)
4,34 % (0,868 yıllık % ) ↘
min: 77,60; max: 133,48; max-min: 55,88 (41,86%); mid: 105,54;
-1,23 (-1,18%)

Hizmet ticareti

45,57 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 22 dünyanın en 179 (88,27%); 6 Avrupa'nın en 42 (88,10%)
20,25 % (4,05 yıllık % ) ↘
min: 36,17; max: 45,57; max-min: 9,39 (20,61%); mid: 40,87;
4,70 (10,31%)

Emtia ticareti

60,25 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 84 dünyanın en 188 (55,85%); 30 Avrupa'nın en 42 (30,95%)
5,01 % (1,00 yıllık % ) ↗
min: 60,25; max: 96,19; max-min: 35,94 (37,37%); mid: 78,22;
-17,97 (-29,83%)

Doğrudan yabancı yatırım, net girişler

17,55 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 11 dünyanın en 188 (94,68%); 6 Avrupa'nın en 41 (87,80%)
4,41 % (0,881 yıllık % ) ↗
min: 2,89; max: 37,41; max-min: 34,52 (92,26%); mid: 20,15;
-2,60 (-14,83%)

Doğal kaynak rantları

0,719 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 128 dünyanın en 177 (28,25%); 13 Avrupa'nın en 37 (67,57%)
43,32 % (8,66 yıllık % ) ↗
min: 0,354; max: 1,41; max-min: 1,06 (74,97%); mid: 0,885;
-0,166 (-23,11%)

Kamu borcu

59,50 % GSYİH[?] (2015)
(artan): 115 dünyanın en 178 (35,96%); 23 Avrupa'nın en 44 (50%)