Ekonomi 'da Katarze

Dil sürümleri için web sitesi:

Katar

Ekonomi 'da Katarze


Kıta: Asya
  
Iso2:QA
  
Iso3:QAT

Karşılaştırma için ülke (tablo ve bir harita üzerinde) kullanılan renkler:
 
 İyi bir performans;
 
 Ortalama;
 
 Göstergeler kötü

GSYH 'da Katarze


GSYİH, PPP

316 000 000 000 [?] (2015)
(azalan): 51 dünyanın en 194 (74,23%); 21 yer Asya 48 (58,33%)
31,01 % (6,20 yıllık % ) ↘
min: 50 852 406 759; max: 316 000 000 000; max-min: 265 147 593 241 (83,91%); mid: 183 426 203 380;
132 573 796 621 (41,95%)

GSYH

165 000 000 000 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 56 dünyanın en 199 (72,36%); 22 yer Asya 48 (56,25%)
24,24 % (4,85 yıllık % ) ↘
min: 301 791 302; max: 206 000 000 000; max-min: 205 698 208 698 (99,85%); mid: 103 150 895 651;
61 849 104 349 (37,48%)

Kişi başına düşen GSYİH, SAGP

141 543 [?] (2015)
(azalan): 1 dünyanın en 194 (100%); 1 yer Asya 48 (100%)
12,68 % (2,54 yıllık % ) ↘
min: 85 689; max: 141 543; max-min: 55 854 (39,46%); mid: 113 616;
27 927 (19,73%)

Rezervler 'da Katarze


Toplam rezervler

36 923 375 552 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 42 dünyanın en 184 (77,72%); 18 yer Asya 46 (63,04%)
15,55 % (3,11 yıllık % ) ↘
min: 17 973 918; max: 43 215 461 579; max-min: 43 197 487 661 (99,96%); mid: 21 616 717 748;
15 306 657 804 (41,46%)

Altın hariç toplam rezervler

36 500 329 552 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 40 dünyanın en 184 (78,80%); 18 yer Asya 46 (63,04%)
16,11 % (3,22 yıllık % ) ↘
min: 17 973 918; max: 42 734 146 979; max-min: 42 716 173 061 (99,96%); mid: 21 376 060 448;
15 124 269 104 (41,44%)

Brüt tasarruf

46,56 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 7 dünyanın en 164 (96,34%); 4 yer Asya 42 (92,86%)
28,60 % (5,72 yıllık % ) ↗
min: 46,56; max: 60,33; max-min: 13,77 (22,83%); mid: 53,44;
-6,89 (-14,79%)

GSYİH - kompozisyon 'da Katarze


Hane tüketimi

25,70 %[?] (2015)
(azalan): 195 dünyanın en 198 (2,02%); 48 yer Asya 49 (4,08%)

Hükümet tüketimi

22,60 %[?] (2015)
(azalan): 31 dünyanın en 197 (84,77%); 7 yer Asya 49 (87,76%)

Sabit yatırım

44,80 %[?] (2015)
(azalan): 6 dünyanın en 194 (97,42%); 2 yer Asya 49 (97,96%)

Envanter Yatırımları

1,70 %[?] (2015)
(azalan): 33 dünyanın en 166 (80,72%); 18 yer Asya 43 (60,47%)

Mal ve hizmet ihracatı

46,50 %[?] (2015)
(azalan): 57 dünyanın en 196 (71,43%); 18 yer Asya 51 (66,67%)

Mal ve hizmet ithalatı

-41,30 %[?] (2015)
(azalan): 93 dünyanın en 195 (52,82%); 30 yer Asya 51 (43,14%)

GSYİH - menşei itibarıyla sektör kompozisyonu 'da Katarze


tarım

0,100 %[?] (2015)
(azalan): 216 dünyanın en 219 (1,83%); 48 yer Asya 49 (4,08%)

sanayi

51,10 %[?] (2015)
(azalan): 9 dünyanın en 221 (96,38%); 5 yer Asya 51 (92,16%)

hizmetler

48,80 %[?] (2015)
(azalan): 181 dünyanın en 223 (19,28%); 37 yer Asya 51 (29,41%)

GSYİH büyümesi 'da Katarze


GSYİH büyüme oranı

3,55 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 80 dünyanın en 193 (59,07%); 23 yer Asya 48 (54,17%)
451,74 % (90,35 yıllık % ) ↗
min: 3,55; max: 26,17; max-min: 22,62 (86,43%); mid: 14,86;
-11,31 (-318,49%)

Kişi başına düşen GSYİH artışı

0,619 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 134 dünyanın en 193 (31,09%); 35 yer Asya 48 (29,17%)
1 157 % (231,35 yıllık % ) ↗
min: -5,97; max: 8,81; max-min: 14,78 (167,79%); mid: 1,42;
-0,799 (-129,09%)

Maliyetler 'da Katarze


Gider

18,72 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2010)
(artan): 23 dünyanın en 140 (84,29%); 9 yer Asya 37 (78,38%)

Nihai tüketim maliyetleri vb.

41,74 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 2 dünyanın en 177 (99,44%); 2 yer Asya 46 (97,83%)
27,76 % (5,55 yıllık % ) ↘
min: 24,45; max: 64,37; max-min: 39,92 (62,02%); mid: 44,41;
-2,67 (-6,40%)

Doğrudan yabancı yatırım, net sermaye çıkışı

2,44 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 140 dünyanın en 165 (15,76%); 33 yer Asya 42 (23,81%)
39,06 % (7,81 yıllık % ) ↘
min: -0,247; max: 6,47; max-min: 6,72 (103,82%); mid: 3,11;
-0,669 (-27,40%)

Devletin eğitim harcamaları, toplamı

3,55 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 31 dünyanın en 147 (79,59%); 11 yer Asya 34 (70,59%)
27,92 % (5,58 yıllık % ) ↗
min: 1,75; max: 4,54; max-min: 2,79 (61,52%); mid: 3,14;
0,406 (11,43%)

Araştırma ve geliştirme harcamaları

0,470 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2012)
(artan): 42 dünyanın en 110 (62,73%); 19 yer Asya 33 (45,45%)

Askeri harcamalar

1,50 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2010)
(2010) (artan): 77 dünyanın en 160 (52,50%); 11 yer Asya 42 (76,19%)
32,87 % (6,57 yıllık % ) ↗
min: 1,50; max: 16,27; max-min: 14,77 (90,78%); mid: 8,89;
-7,39 (-492,43%)

Sağlık harcamaları

2,19 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 6 dünyanın en 190 (97,37%); 4 yer Asya 46 (93,48%)
4,32 % (0,863 yıllık % ) ↘
min: 1,87; max: 4,14; max-min: 2,27 (54,74%); mid: 3,01;
-0,821 (-37,56%)

Gelir 'da Katarze


Vergi geliri

14,65 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2010)
(2010) (azalan): 88 dünyanın en 151 (42,38%); 14 yer Asya 41 (68,29%)
38,82 % (7,76 yıllık % ) ↗
min: 14,65; max: 25,51; max-min: 10,85 (42,55%); mid: 20,08;
-5,43 (-37,03%)

Ticaret

92,06 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 76 dünyanın en 187 (59,89%); 20 yer Asya 48 (60,42%)
6,50 % (1,30 yıllık % ) ↘
min: 78,65; max: 105,75; max-min: 27,10 (25,62%); mid: 92,20;
-0,142 (-0,154%)

Hizmet ticareti

27,80 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 57 dünyanın en 179 (68,72%); 12 yer Asya 44 (75%)
61,10 % (12,22 yıllık % ) ↘
min: 14,46; max: 27,80; max-min: 13,34 (47,99%); mid: 21,13;
6,67 (23,99%)

Emtia ticareti

69,42 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 62 dünyanın en 188 (67,55%); 17 yer Asya 47 (65,96%)
13,06 % (2,61 yıllık % ) ↗
min: 57,58; max: 109,35; max-min: 51,77 (47,34%); mid: 83,47;
-14,05 (-20,23%)

Doğrudan yabancı yatırım, net girişler

0,650 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 160 dünyanın en 188 (15,43%); 38 yer Asya 48 (22,92%)
473,87 % (94,77 yıllık % ) ↗
min: -0,423; max: 8,31; max-min: 8,73 (105,09%); mid: 3,94;
-3,29 (-506,12%)

Doğal kaynak rantları

11,29 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 40 dünyanın en 177 (77,97%); 10 yer Asya 47 (80,85%)
58,46 % (11,69 yıllık % ) ↗
min: 0,231; max: 82,49; max-min: 82,26 (99,72%); mid: 41,36;
-30,07 (-266,30%)

Kamu borcu

55,60 % GSYİH[?] (2015)
(artan): 106 dünyanın en 178 (41,01%); 27 yer Asya 42 (38,10%)