Ekonomi 'da Malawi

Dil sürümleri için web sitesi:

Malavi

Ekonomi 'da Malawi


Kıta: Afrika
  
Iso2:MW
  
Iso3:MWI

Karşılaştırma için ülke (tablo ve bir harita üzerinde) kullanılan renkler:
 
 İyi bir performans;
 
 Ortalama;
 
 Göstergeler kötü

GSYH 'da Malawi


GSYİH, PPP

20 376 038 711 [?] (2015)
(azalan): 141 dünyanın en 194 (27,84%); 34 yer Afrika 52 (36,54%)
24,67 % (4,93 yıllık % ) ↘
min: 4 539 455 086; max: 20 376 038 711; max-min: 15 836 583 625 (77,72%); mid: 12 457 746 899;
7 918 291 813 (38,86%)

GSYH

6 403 820 949 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 151 dünyanın en 199 (24,62%); 36 yer Afrika 53 (33,96%)
8,65 % (1,73 yıllık % ) ↗
min: 162 960 131; max: 7 983 556 695; max-min: 7 820 596 565 (97,96%); mid: 4 073 258 413;
2 330 562 536 (36,39%)

Kişi başına düşen GSYİH, SAGP

1 184 [?] (2015)
(azalan): 189 dünyanın en 194 (3,09%); 47 yer Afrika 52 (11,54%)
12,19 % (2,44 yıllık % ) ↘
min: 482,46; max: 1 184; max-min: 701,15 (59,24%); mid: 833,03;
350,57 (29,62%)

Rezervler 'da Malawi


Toplam rezervler

617 875 527 cari ABD doları[?] (2014)
(azalan): 138 dünyanın en 184 (25,54%); 30 yer Afrika 52 (44,23%)
47,34 % (9,47 yıllık % ) ↘
min: 20 298 635; max: 617 875 527; max-min: 597 576 892 (96,71%); mid: 319 087 081;
298 788 446 (48,36%)

Toplam rezervler

37,26 [?] (2014)
(azalan): 45 dünyanın en 117 (62,39%); 16 yer Afrika 47 (68,09%)
14,45 % (2,89 yıllık % ) ↘
min: 2,27; max: 37,26; max-min: 34,99 (93,90%); mid: 19,77;
17,49 (46,95%)

Altın hariç toplam rezervler

602 394 108 cari ABD doları[?] (2014)
(azalan): 135 dünyanın en 184 (27,17%); 30 yer Afrika 52 (44,23%)
48,98 % (9,80 yıllık % ) ↘
min: 15 401 320; max: 602 394 108; max-min: 586 992 788 (97,44%); mid: 308 897 714;
293 496 394 (48,72%)

Brüt tasarruf

9,22 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 141 dünyanın en 164 (14,63%); 30 yer Afrika 43 (32,56%)
99,56 % (19,91 yıllık % ) ↗
min: 1,25; max: 21,48; max-min: 20,23 (94,17%); mid: 11,37;
-2,14 (-23,25%)

GSYİH - kompozisyon 'da Malawi


Hane tüketimi

75,10 %[?] (2015)
(azalan): 52 dünyanın en 198 (74,24%); 21 yer Afrika 54 (62,96%)

Hükümet tüketimi

17,40 %[?] (2015)
(azalan): 91 dünyanın en 197 (54,31%); 21 yer Afrika 54 (62,96%)

Sabit yatırım

11,90 %[?] (2015)
(azalan): 179 dünyanın en 194 (8,25%); 47 yer Afrika 54 (14,81%)

Envanter Yatırımları

2,60 %[?] (2015)
(azalan): 26 dünyanın en 166 (84,94%); 7 yer Afrika 46 (86,96%)

Mal ve hizmet ihracatı

42,60 %[?] (2015)
(azalan): 71 dünyanın en 196 (64,29%); 10 yer Afrika 54 (83,33%)

Mal ve hizmet ithalatı

-49,60 %[?] (2015)
(azalan): 124 dünyanın en 195 (36,92%); 39 yer Afrika 53 (28,30%)

GSYİH - menşei itibarıyla sektör kompozisyonu 'da Malawi


tarım

32 %[?] (2015)
(azalan): 17 dünyanın en 219 (92,69%); 15 yer Afrika 53 (73,58%)

sanayi

17,50 %[?] (2015)
(azalan): 168 dünyanın en 221 (24,43%); 38 yer Afrika 53 (30,19%)

hizmetler

50,50 %[?] (2015)
(azalan): 168 dünyanın en 223 (25,11%); 28 yer Afrika 54 (50%)

GSYİH büyümesi 'da Malawi


GSYİH büyüme oranı

2,83 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 104 dünyanın en 193 (46,63%); 33 yer Afrika 52 (38,46%)
143,23 % (28,65 yıllık % ) ↗
min: -10,24; max: 16,73; max-min: 26,97 (161,21%); mid: 3,24;
-0,418 (-14,80%)

Kişi başına düşen GSYİH artışı

-0,280 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 158 dünyanın en 193 (18,65%); 38 yer Afrika 52 (28,85%)
1 418 % (283,53 yıllık % ) ↘
min: -10,50; max: 15,57; max-min: 26,07 (167,41%); mid: 2,54;
-2,82 (1 007%)

Maliyetler 'da Malawi


Gider

18,58 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 40 dünyanın en 140 (72,14%); 15 yer Afrika 33 (57,58%)
0,551 % (0,110 yıllık % ) ↘
min: 17,28; max: 22,83; max-min: 5,55 (24,32%); mid: 20,05;
-1,47 (-7,91%)

Nihai tüketim maliyetleri vb.

95,19 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 147 dünyanın en 177 (17,51%); 40 yer Afrika 49 (20,41%)
6,24 % (1,25 yıllık % ) ↘
min: 79,48; max: 106,01; max-min: 26,53 (25,03%); mid: 92,75;
2,44 (2,57%)

Doğrudan yabancı yatırım, net sermaye çıkışı

-0,080 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 22 dünyanın en 165 (87,27%); 9 yer Afrika 40 (80%)
863,89 % (172,78 yıllık % ) ↘
min: -0,080; max: 0,608; max-min: 0,688 (113,09%); mid: 0,264;
-0,344 (431,94%)

Devletin eğitim harcamaları, toplamı

6,88 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 116 dünyanın en 147 (21,77%); 31 yer Afrika 39 (23,08%)
36,66 % (7,33 yıllık % ) ↘
min: 2,42; max: 7,70; max-min: 5,28 (68,54%); mid: 5,06;
1,82 (26,42%)

Askeri harcamalar

0,658 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 20 dünyanın en 155 (87,74%); 9 yer Afrika 48 (83,33%)
9,20 % (1,84 yıllık % ) ↗
min: 0,409; max: 1,46; max-min: 1,05 (72,03%); mid: 0,935;
-0,277 (-42,18%)

Sağlık harcamaları

11,38 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 181 dünyanın en 190 (5,26%); 52 yer Afrika 53 (3,77%)
11,71 % (2,34 yıllık % ) ↘
min: 4,61; max: 12,06; max-min: 7,44 (61,73%); mid: 8,33;
3,04 (26,75%)

Gelir 'da Malawi


Vergi geliri

15,17 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 86 dünyanın en 142 (40,14%); 18 yer Afrika 35 (51,43%)
1,34 % (0,268 yıllık % ) ↗
min: 13,56; max: 15,93; max-min: 2,38 (14,92%); mid: 14,75;
0,424 (2,79%)

Ticaret

64,85 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 129 dünyanın en 187 (31,55%); 33 yer Afrika 51 (37,25%)
11,10 % (2,22 yıllık % ) ↘
min: 41,90; max: 91,38; max-min: 49,48 (54,15%); mid: 66,64;
-1,79 (-2,76%)

Hizmet ticareti

6,25 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(azalan): 167 dünyanın en 179 (7,26%); 42 yer Afrika 47 (12,77%)
26,35 % (5,27 yıllık % ) ↘
min: 3,97; max: 20,41; max-min: 16,44 (80,53%); mid: 12,19;
-5,95 (-95,24%)

Emtia ticareti

67,25 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 70 dünyanın en 188 (63,30%); 14 yer Afrika 51 (74,51%)
30,77 % (6,15 yıllık % ) ↘
min: 31,53; max: 74,60; max-min: 43,07 (57,74%); mid: 53,07;
14,19 (21,09%)

Doğrudan yabancı yatırım, net girişler

8,05 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 33 dünyanın en 188 (82,98%); 10 yer Afrika 52 (82,69%)
82,67 % (16,53 yıllık % ) ↘
min: -1,30; max: 10,18; max-min: 11,48 (112,79%); mid: 4,44;
3,61 (44,84%)

Doğal kaynak rantları

9,61 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 45 dünyanın en 177 (75,14%); 27 yer Afrika 52 (50%)
39,97 % (7,99 yıllık % ) ↘
min: 5,71; max: 10,06; max-min: 4,35 (43,27%); mid: 7,88;
1,73 (17,95%)

Kamu borcu

61,20 % GSYİH[?] (2015)
(artan): 118 dünyanın en 178 (34,27%); 32 yer Afrika 42 (26,19%)