Ekonomi 'da Nigerii

Dil sürümleri için web sitesi:

Nijerya

Ekonomi 'da Nigerii


Kıta: Afrika
  
Iso2:NG
  
Iso3:NGA

Karşılaştırma için ülke (tablo ve bir harita üzerinde) kullanılan renkler:
 
 İyi bir performans;
 
 Ortalama;
 
 Göstergeler kötü

GSYH 'da Nigerii


GSYİH, PPP

1 090 000 000 000 [?] (2015)
(azalan): 21 dünyanın en 194 (89,69%); 1 yer Afrika 52 (100%)
26,61 % (5,32 yıllık % ) ↘
min: 187 000 000 000; max: 1 090 000 000 000; max-min: 903 000 000 000 (82,84%); mid: 638 500 000 000;
451 500 000 000 (41,42%)

GSYH

481 000 000 000 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 23 dünyanın en 199 (88,94%); 1 yer Afrika 53 (100%)
23,28 % (4,66 yıllık % ) ↘
min: 4 196 174 329; max: 568 000 000 000; max-min: 563 803 825 671 (99,26%); mid: 286 098 087 165;
194 901 912 836 (40,52%)

Kişi başına düşen GSYİH, SAGP

6 004 [?] (2015)
(azalan): 133 dünyanın en 194 (31,96%); 16 yer Afrika 52 (71,15%)
16,40 % (3,28 yıllık % ) ↘
min: 1 959; max: 6 004; max-min: 4 045 (67,38%); mid: 3 981;
2 023 (33,69%)

Rezervler 'da Nigerii


Toplam rezervler

31 334 501 876 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 45 dünyanın en 184 (76,09%); 4 yer Afrika 52 (94,23%)
14,52 % (2,90 yıllık % ) ↗
min: 112 359 200; max: 53 599 283 557; max-min: 53 486 924 357 (99,79%); mid: 26 855 821 379;
4 478 680 498 (14,29%)

Toplam rezervler

107,94 [?] (2015)
(azalan): 14 dünyanın en 117 (88,89%); 5 yer Afrika 47 (91,49%)
114,70 % (22,94 yıllık % ) ↗
min: 3,15; max: 444,36; max-min: 441,21 (99,29%); mid: 223,75;
-115,81 (-107,29%)

Altın hariç toplam rezervler

30 606 281 876 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 43 dünyanın en 184 (77,17%); 4 yer Afrika 52 (94,23%)
14,09 % (2,82 yıllık % ) ↗
min: 92 260 000; max: 53 001 765 307; max-min: 52 909 505 307 (99,83%); mid: 26 547 012 653;
4 059 269 223 (13,26%)

Brüt tasarruf

16,40 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 107 dünyanın en 164 (35,37%); 23 yer Afrika 43 (48,84%)
55,31 % (11,06 yıllık % ) ↗
min: -2,10; max: 38,93; max-min: 41,03 (105,39%); mid: 18,42;
-2,02 (-12,32%)

GSYİH - kompozisyon 'da Nigerii


Hane tüketimi

79 %[?] (2015)
(azalan): 45 dünyanın en 198 (77,78%); 17 yer Afrika 54 (70,37%)

Hükümet tüketimi

7,20 %[?] (2015)
(azalan): 188 dünyanın en 197 (5,08%); 52 yer Afrika 54 (5,56%)

Sabit yatırım

14,20 %[?] (2015)
(azalan): 169 dünyanın en 194 (13,40%); 42 yer Afrika 54 (24,07%)

Envanter Yatırımları

0,700 %[?] (2015)
(azalan): 62 dünyanın en 166 (63,25%); 16 yer Afrika 46 (67,39%)

Mal ve hizmet ihracatı

9 %[?] (2015)
(azalan): 185 dünyanın en 196 (6,12%); 49 yer Afrika 54 (11,11%)

Mal ve hizmet ithalatı

-10,10 %[?] (2015)
(azalan): 3 dünyanın en 195 (98,97%); 2 yer Afrika 53 (98,11%)

GSYİH - menşei itibarıyla sektör kompozisyonu 'da Nigerii


tarım

21,10 %[?] (2015)
(azalan): 47 dünyanın en 219 (79,00%); 27 yer Afrika 53 (50,94%)

sanayi

19,40 %[?] (2015)
(azalan): 151 dünyanın en 221 (32,13%); 34 yer Afrika 53 (37,74%)

hizmetler

59,50 %[?] (2015)
(azalan): 130 dünyanın en 223 (42,15%); 15 yer Afrika 54 (74,07%)

GSYİH büyümesi 'da Nigerii


GSYİH büyüme oranı

2,65 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 110 dünyanın en 193 (43,52%); 34 yer Afrika 52 (36,54%)
195,54 % (39,11 yıllık % ) ↗
min: -15,74; max: 33,74; max-min: 49,48 (146,67%); mid: 9,00;
-6,34 (-239,13%)

Kişi başına düşen GSYİH artışı

-0,0099241 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 148 dünyanın en 193 (23,83%); 34 yer Afrika 52 (36,54%)
50 350 % (10 070 yıllık % ) ↘
min: -17,56; max: 30,34; max-min: 47,90 (157,88%); mid: 6,39;
-6,40 (64 491%)

Maliyetler 'da Nigerii


Gider

5,03 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2013)
(artan): 5 dünyanın en 140 (97,14%); 3 yer Afrika 33 (93,94%)
18,60 % (3,72 yıllık % ) ↗
min: 5,03; max: 11,45; max-min: 6,42 (56,04%); mid: 8,24;
-3,21 (-63,75%)

Nihai tüketim maliyetleri vb.

84,64 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 104 dünyanın en 177 (41,81%); 17 yer Afrika 49 (67,35%)
11,59 % (2,32 yıllık % ) ↘
min: 60,68; max: 98,17; max-min: 37,49 (38,19%); mid: 79,43;
5,22 (6,16%)

Doğrudan yabancı yatırım, net sermaye çıkışı

0,305 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 75 dünyanın en 165 (55,15%); 26 yer Afrika 40 (37,50%)
18,90 % (3,78 yıllık % ) ↘
min: -0,053; max: 3,37; max-min: 3,43 (101,56%); mid: 1,66;
-1,36 (-445,18%)

Devletin eğitim harcamaları, toplamı

3,06 GSYİH'nin yüzdesi[?] (1975)
(1980) (artan): 21 dünyanın en 105 (80,95%); 5 yer Afrika 30 (86,67%)

Araştırma ve geliştirme harcamaları

0,219 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2007)
(2010) (artan): 34 dünyanın en 122 (72,95%); 10 yer Afrika 28 (67,86%)

Askeri harcamalar

0,418 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 9 dünyanın en 155 (94,84%); 4 yer Afrika 48 (93,75%)
29,11 % (5,82 yıllık % ) ↗
min: 0,415; max: 1,52; max-min: 1,10 (72,67%); mid: 0,966;
-0,548 (-131,29%)

Sağlık harcamaları

3,67 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 21 dünyanın en 190 (89,47%); 7 yer Afrika 53 (88,68%)
5,40 % (1,08 yıllık % ) ↘
min: 2,43; max: 4,47; max-min: 2,04 (45,64%); mid: 3,45;
0,216 (5,90%)

Gelir 'da Nigerii


Vergi geliri

1,48 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2013)
(azalan): 137 dünyanın en 142 (4,23%); 34 yer Afrika 35 (5,71%)
53,01 % (10,60 yıllık % ) ↗
min: 0,905; max: 5,46; max-min: 4,55 (83,41%); mid: 3,18;
-1,70 (-114,65%)

Ticaret

21,45 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 186 dünyanın en 187 (1,07%); 50 yer Afrika 51 (3,92%)
98,87 % (19,77 yıllık % ) ↗
min: 19,62; max: 81,81; max-min: 62,19 (76,02%); mid: 50,72;
-29,27 (-136,48%)

Hizmet ticareti

4,61 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(azalan): 174 dünyanın en 179 (3,35%); 43 yer Afrika 47 (10,64%)
43,34 % (8,67 yıllık % ) ↗
min: 4,55; max: 24,63; max-min: 20,08 (81,53%); mid: 14,59;
-9,97 (-216,12%)

Emtia ticareti

20,04 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 186 dünyanın en 188 (1,60%); 50 yer Afrika 51 (3,92%)
73,39 % (14,68 yıllık % ) ↗
min: 18,32; max: 110,30; max-min: 91,98 (83,39%); mid: 64,31;
-44,28 (-220,95%)

Doğrudan yabancı yatırım, net girişler

0,650 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 161 dünyanın en 188 (14,89%); 47 yer Afrika 52 (11,54%)
151,07 % (30,21 yıllık % ) ↗
min: -1,15; max: 10,83; max-min: 11,98 (110,62%); mid: 4,84;
-4,19 (-644,35%)

Doğal kaynak rantları

4,71 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 69 dünyanın en 177 (61,58%); 38 yer Afrika 52 (28,85%)
192,75 % (38,55 yıllık % ) ↗
min: 1,66; max: 63,56; max-min: 61,90 (97,39%); mid: 32,61;
-27,90 (-591,85%)

Kamu borcu

13,20 % GSYİH[?] (2015)
(artan): 11 dünyanın en 178 (94,38%); 3 yer Afrika 42 (95,24%)