Ekonomi 'da Senegalu

Dil sürümleri için web sitesi:

Senegal

Ekonomi 'da Senegalu


Kıta: Afrika
  
Iso2:SN
  
Iso3:SEN

Karşılaştırma için ülke (tablo ve bir harita üzerinde) kullanılan renkler:
 
 İyi bir performans;
 
 Ortalama;
 
 Göstergeler kötü

GSYH 'da Senegalu


GSYİH, PPP

36 624 866 572 [?] (2015)
(azalan): 112 dünyanın en 194 (42,78%); 18 yer Afrika 52 (67,31%)
24,65 % (4,93 yıllık % ) ↘
min: 8 995 270 171; max: 36 624 866 572; max-min: 27 629 596 401 (75,44%); mid: 22 810 068 372;
13 814 798 201 (37,72%)

GSYH

13 609 989 582 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 120 dünyanın en 199 (40,20%); 22 yer Afrika 53 (60,38%)
5,11 % (1,02 yıllık % ) ↘
min: 792 824 707; max: 15 284 658 818; max-min: 14 491 834 111 (94,81%); mid: 8 038 741 763;
5 571 247 819 (40,93%)

Kişi başına düşen GSYİH, SAGP

2 421 [?] (2015)
(azalan): 165 dünyanın en 194 (15,46%); 28 yer Afrika 52 (48,08%)
12,02 % (2,40 yıllık % ) ↘
min: 1 197; max: 2 421; max-min: 1 224 (50,55%); mid: 1 809;
611,85 (25,27%)

Rezervler 'da Senegalu


Toplam rezervler

2 011 787 127 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 113 dünyanın en 184 (39,13%); 21 yer Afrika 52 (61,54%)
1,77 % (0,355 yıllık % ) ↗
min: 6 200 000; max: 2 253 099 055; max-min: 2 246 899 055 (99,72%); mid: 1 129 649 527;
882 137 600 (43,85%)

Toplam rezervler

34,14 [?] (2015)
(azalan): 65 dünyanın en 117 (45,30%); 23 yer Afrika 47 (53,19%)
53,42 % (10,68 yıllık % ) ↗
min: 0,384; max: 68,90; max-min: 68,52 (99,44%); mid: 34,64;
-0,504 (-1,48%)

Altın hariç toplam rezervler

2 011 787 127 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 111 dünyanın en 184 (40,22%); 21 yer Afrika 52 (61,54%)
1,77 % (0,355 yıllık % ) ↗
min: 3 414 921; max: 2 253 099 055; max-min: 2 249 684 134 (99,85%); mid: 1 128 256 988;
883 530 139 (43,92%)

Brüt tasarruf

17,16 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(azalan): 102 dünyanın en 164 (38,41%); 18 yer Afrika 43 (60,47%)
2,59 % (0,519 yıllık % ) ↗
min: 0,429; max: 19,19; max-min: 18,76 (97,76%); mid: 9,81;
7,35 (42,85%)

GSYİH - kompozisyon 'da Senegalu


Hane tüketimi

74,50 %[?] (2015)
(azalan): 54 dünyanın en 198 (73,23%); 23 yer Afrika 54 (59,26%)

Hükümet tüketimi

15 %[?] (2015)
(azalan): 122 dünyanın en 197 (38,58%); 31 yer Afrika 54 (44,44%)

Sabit yatırım

28,30 %[?] (2015)
(azalan): 41 dünyanın en 194 (79,38%); 21 yer Afrika 54 (62,96%)

Envanter Yatırımları

-0,300 %[?] (2015)
(azalan): 142 dünyanın en 166 (15,06%); 38 yer Afrika 46 (19,57%)

Mal ve hizmet ihracatı

26,50 %[?] (2015)
(azalan): 128 dünyanın en 196 (35,20%); 25 yer Afrika 54 (55,56%)

Mal ve hizmet ithalatı

-44 %[?] (2015)
(azalan): 106 dünyanın en 195 (46,15%); 33 yer Afrika 53 (39,62%)

GSYİH - menşei itibarıyla sektör kompozisyonu 'da Senegalu


tarım

15,60 %[?] (2015)
(azalan): 64 dünyanın en 219 (71,23%); 32 yer Afrika 53 (41,51%)

sanayi

24,10 %[?] (2015)
(azalan): 116 dünyanın en 221 (47,96%); 24 yer Afrika 53 (56,60%)

hizmetler

60,30 %[?] (2015)
(azalan): 120 dünyanın en 223 (46,64%); 14 yer Afrika 54 (75,93%)

GSYİH büyümesi 'da Senegalu


GSYİH büyüme oranı

6,49 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 25 dünyanın en 193 (87,56%); 9 yer Afrika 52 (84,62%)
35,56 % (7,11 yıllık % ) ↘
min: -6,55; max: 8,92; max-min: 15,47 (173,47%); mid: 1,18;
5,30 (81,76%)

Kişi başına düşen GSYİH artışı

3,27 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 51 dünyanın en 193 (74,09%); 10 yer Afrika 52 (82,69%)
64,45 % (12,89 yıllık % ) ↘
min: -9,25; max: 6,08; max-min: 15,33 (252,23%); mid: -1,59;
4,86 (148,52%)

Maliyetler 'da Senegalu


Gider

16,82 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2012)
(artan): 19 dünyanın en 140 (87,14%); 10 yer Afrika 33 (72,73%)
7,48 % (1,50 yıllık % ) ↘
min: 11,44; max: 17,61; max-min: 6,17 (35,04%); mid: 14,52;
2,29 (13,63%)

Nihai tüketim maliyetleri vb.

93,20 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 141 dünyanın en 177 (20,90%); 35 yer Afrika 49 (30,61%)
0,173 % (0,035 yıllık % ) ↗
min: 83,59; max: 99,09; max-min: 15,50 (15,64%); mid: 91,34;
1,86 (1,99%)

Doğrudan yabancı yatırım, net sermaye çıkışı

0,197 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 67 dünyanın en 165 (60%); 24 yer Afrika 40 (42,50%)
91,26 % (18,25 yıllık % ) ↘
min: -0,341; max: 1,36; max-min: 1,71 (124,97%); mid: 0,512;
-0,315 (-159,58%)

Devletin eğitim harcamaları, toplamı

5,60 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2010)
(artan): 110 dünyanın en 147 (25,85%); 30 yer Afrika 39 (25,64%)

Araştırma ve geliştirme harcamaları

0,541 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2010)
(artan): 70 dünyanın en 110 (37,27%); 15 yer Afrika 19 (26,32%)

Askeri harcamalar

1,58 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 85 dünyanın en 155 (45,81%); 26 yer Afrika 48 (47,92%)
3,98 % (0,796 yıllık % ) ↘
min: 1,33; max: 2,11; max-min: 0,779 (36,90%); mid: 1,72;
-0,144 (-9,11%)

Sağlık harcamaları

4,66 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 47 dünyanın en 190 (75,79%); 19 yer Afrika 53 (66,04%)
0,932 % (0,186 yıllık % ) ↘
min: 3,93; max: 5,68; max-min: 1,75 (30,75%); mid: 4,81;
-0,143 (-3,06%)

Gelir 'da Senegalu


Vergi geliri

18,98 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2012)
(azalan): 62 dünyanın en 142 (57,04%); 14 yer Afrika 35 (62,86%)
1,59 % (0,319 yıllık % ) ↘
min: 14,25; max: 19,00; max-min: 4,75 (25,01%); mid: 16,63;
2,35 (12,41%)

Ticaret

75,30 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 105 dünyanın en 187 (44,39%); 23 yer Afrika 51 (56,86%)
13,40 % (2,68 yıllık % ) ↘
min: 31,09; max: 86,96; max-min: 55,87 (64,25%); mid: 59,03;
16,27 (21,61%)

Hizmet ticareti

17,12 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2011)
(azalan): 98 dünyanın en 179 (45,81%); 21 yer Afrika 47 (57,45%)
2,00 % (0,401 yıllık % ) ↘
min: 14,13; max: 27,52; max-min: 13,39 (48,65%); mid: 20,83;
-3,70 (-21,62%)

Emtia ticareti

60,30 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 83 dünyanın en 188 (56,38%); 19 yer Afrika 51 (64,71%)
10,84 % (2,17 yıllık % ) ↘
min: 28,43; max: 65,03; max-min: 36,60 (56,29%); mid: 46,73;
13,58 (22,51%)

Doğrudan yabancı yatırım, net girişler

2,54 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 101 dünyanın en 188 (46,81%); 30 yer Afrika 52 (44,23%)
17,01 % (3,40 yıllık % ) ↘
min: -1,25; max: 3,77; max-min: 5,02 (133,20%); mid: 1,26;
1,28 (50,39%)

Doğal kaynak rantları

5,79 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 59 dünyanın en 177 (67,23%); 34 yer Afrika 52 (36,54%)
28,10 % (5,62 yıllık % ) ↘
min: 1,60; max: 6,42; max-min: 4,82 (75,03%); mid: 4,01;
1,78 (30,72%)

Kamu borcu

55,60 % GSYİH[?] (2015)
(artan): 106 dünyanın en 178 (41,01%); 27 yer Afrika 42 (38,10%)