Ekonomi 'da Singapurze

Dil sürümleri için web sitesi:

Singapur

Ekonomi 'da Singapurze


Kıta: Asya
  
Iso2:SG
  
Iso3:SGP

Karşılaştırma için ülke (tablo ve bir harita üzerinde) kullanılan renkler:
 
 İyi bir performans;
 
 Ortalama;
 
 Göstergeler kötü

GSYH 'da Singapurze


GSYİH, PPP

473 000 000 000 [?] (2015)
(azalan): 39 dünyanın en 194 (80,41%); 18 yer Asya 48 (64,58%)
24,31 % (4,86 yıllık % ) ↘
min: 67 548 674 975; max: 473 000 000 000; max-min: 405 451 325 025 (85,72%); mid: 270 274 337 488;
202 725 662 513 (42,86%)

GSYH

293 000 000 000 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 38 dünyanın en 199 (81,41%); 15 yer Asya 48 (70,83%)
19,45 % (3,89 yıllık % ) ↘
min: 704 462 302; max: 306 000 000 000; max-min: 305 295 537 698 (99,77%); mid: 153 352 231 151;
139 647 768 849 (47,66%)

Kişi başına düşen GSYİH, SAGP

85 382 [?] (2015)
(azalan): 4 dünyanın en 194 (98,45%); 3 yer Asya 48 (95,83%)
17,36 % (3,47 yıllık % ) ↘
min: 22 168; max: 85 382; max-min: 63 214 (74,04%); mid: 53 775;
31 607 (37,02%)

Rezervler 'da Singapurze


Toplam rezervler

252 000 000 000 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 11 dünyanın en 184 (94,57%); 8 yer Asya 46 (84,78%)
8,33 % (1,67 yıllık % ) ↘
min: 115 000 000; max: 278 000 000 000; max-min: 277 885 000 000 (99,96%); mid: 139 057 500 000;
112 942 500 000 (44,82%)

Altın hariç toplam rezervler

248 000 000 000 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 10 dünyanın en 184 (95,11%); 8 yer Asya 46 (84,78%)
8,87 % (1,77 yıllık % ) ↘
min: 115 000 000; max: 273 000 000 000; max-min: 272 885 000 000 (99,96%); mid: 136 557 500 000;
111 442 500 000 (44,94%)

Brüt tasarruf

46,08 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 9 dünyanın en 164 (95,12%); 6 yer Asya 42 (88,10%)
12,16 % (2,43 yıllık % ) ↗
min: 25,15; max: 53,46; max-min: 28,32 (52,96%); mid: 39,31;
6,77 (14,70%)

GSYİH - kompozisyon 'da Singapurze


Hane tüketimi

36,10 %[?] (2015)
(azalan): 191 dünyanın en 198 (4,04%); 46 yer Asya 49 (8,16%)

Hükümet tüketimi

10,80 %[?] (2015)
(azalan): 167 dünyanın en 197 (15,74%); 40 yer Asya 49 (20,41%)

Sabit yatırım

23,40 %[?] (2015)
(azalan): 85 dünyanın en 194 (56,70%); 30 yer Asya 49 (40,82%)

Envanter Yatırımları

2 %[?] (2015)
(azalan): 30 dünyanın en 166 (82,53%); 16 yer Asya 43 (65,12%)

Mal ve hizmet ihracatı

176,90 %[?] (2015)
(azalan): 3 dünyanın en 196 (98,98%); 2 yer Asya 51 (98,04%)

Mal ve hizmet ithalatı

-149,20 %[?] (2015)
(azalan): 193 dünyanın en 195 (1,54%); 50 yer Asya 51 (3,92%)

sanayi

26,60 %[?] (2015)
(azalan): 102 dünyanın en 221 (54,30%); 38 yer Asya 51 (27,45%)

hizmetler

73,40 %[?] (2015)
(azalan): 51 dünyanın en 223 (77,58%); 4 yer Asya 51 (94,12%)

GSYİH büyümesi 'da Singapurze


GSYİH büyüme oranı

2,01 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 131 dünyanın en 193 (32,64%); 38 yer Asya 48 (22,92%)
658,84 % (131,77 yıllık % ) ↗
min: -3,68; max: 15,24; max-min: 18,92 (124,15%); mid: 5,78;
-3,77 (-187,79%)

Kişi başına düşen GSYİH artışı

0,805 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 127 dünyanın en 193 (34,72%); 32 yer Asya 48 (35,42%)
1 541 % (308,23 yıllık % ) ↗
min: -6,12; max: 13,22; max-min: 19,33 (146,29%); mid: 3,55;
-2,74 (-340,74%)

Maliyetler 'da Singapurze


Gider

13,52 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 18 dünyanın en 140 (87,86%); 6 yer Asya 37 (86,49%)
6,85 % (1,37 yıllık % ) ↘
min: 10,91; max: 27,03; max-min: 16,13 (59,66%); mid: 18,97;
-5,45 (-40,34%)

Nihai tüketim maliyetleri vb.

46,84 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 7 dünyanın en 177 (96,61%); 5 yer Asya 46 (91,30%)
2,40 % (0,481 yıllık % ) ↘
min: 45,71; max: 103,03; max-min: 57,32 (55,63%); mid: 74,37;
-27,53 (-58,79%)

Doğrudan yabancı yatırım, net sermaye çıkışı

12,12 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 159 dünyanın en 165 (4,24%); 41 yer Asya 42 (4,76%)
23,55 % (4,71 yıllık % ) ↗
min: -0,104; max: 22,71; max-min: 22,82 (100,46%); mid: 11,31;
0,816 (6,73%)

Devletin eğitim harcamaları, toplamı

2,91 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2013)
(artan): 18 dünyanın en 147 (88,44%); 5 yer Asya 34 (88,24%)
7,00 % (1,40 yıllık % ) ↗
min: 2,25; max: 4,01; max-min: 1,76 (43,87%); mid: 3,13;
-0,224 (-7,70%)

Araştırma ve geliştirme harcamaları

2,19 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 99 dünyanın en 110 (10,91%); 30 yer Asya 33 (12,12%)
7,91 % (1,58 yıllık % ) ↘
min: 1,32; max: 2,62; max-min: 1,30 (49,69%); mid: 1,97;
0,216 (9,89%)

Askeri harcamalar

3,22 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 127 dünyanın en 155 (18,71%); 23 yer Asya 40 (45%)
6,63 % (1,33 yıllık % ) ↗
min: 3,11; max: 5,21; max-min: 2,10 (40,28%); mid: 4,16;
-0,945 (-29,38%)

Sağlık harcamaları

4,92 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 60 dünyanın en 190 (68,95%); 25 yer Asya 46 (47,83%)
19,63 % (3,93 yıllık % ) ↘
min: 2,37; max: 4,92; max-min: 2,55 (51,88%); mid: 3,65;
1,28 (25,94%)

Gelir 'da Singapurze


Vergi geliri

13,82 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 101 dünyanın en 142 (29,58%); 20 yer Asya 37 (48,65%)
6,19 % (1,24 yıllık % ) ↘
min: 11,61; max: 18,92; max-min: 7,31 (38,63%); mid: 15,27;
-1,44 (-10,43%)

Ticaret

326,12 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 3 dünyanın en 187 (98,93%); 2 yer Asya 48 (97,92%)
14,10 % (2,82 yıllık % ) ↗
min: 229,18; max: 439,66; max-min: 210,47 (47,87%); mid: 334,42;
-8,30 (-2,55%)

Hizmet ticareti

96,70 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 5 dünyanın en 179 (97,77%); 2 yer Asya 44 (97,73%)
11,62 % (2,32 yıllık % ) ↘
min: 43,07; max: 99,96; max-min: 56,90 (56,92%); mid: 71,51;
25,19 (26,04%)

Emtia ticareti

221,10 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 2 dünyanın en 188 (99,47%); 2 yer Asya 47 (97,87%)
26,77 % (5,35 yıllık % ) ↗
min: 203,29; max: 364,77; max-min: 161,48 (44,27%); mid: 284,03;
-62,92 (-28,46%)

Doğrudan yabancı yatırım, net girişler

22,29 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 9 dünyanın en 188 (95,74%); 2 yer Asya 48 (97,92%)
4,49 % (0,899 yıllık % ) ↗
min: 3,65; max: 26,52; max-min: 22,87 (86,25%); mid: 15,08;
7,21 (32,34%)

Doğal kaynak rantları

0,0004518 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 176 dünyanın en 177 (1,13%); 47 yer Asya 47 (2,13%)
1,74 % (0,349 yıllık % ) ↗
min: 0,0003121; max: 0,0075099; max-min: 0,0071978 (95,84%); mid: 0,0039110;
-0,0034591 (-765,59%)

Kamu borcu

110,50 % GSYİH[?] (2015)
(artan): 170 dünyanın en 178 (5,06%); 40 yer Asya 42 (7,14%)