Ekonomi 'da Togo

Dil sürümleri için web sitesi:

Togo

Ekonomi 'da Togo


Kıta: Afrika
  
Iso2:TG
  
Iso3:TGO

Karşılaştırma için ülke (tablo ve bir harita üzerinde) kullanılan renkler:
 
 İyi bir performans;
 
 Ortalama;
 
 Göstergeler kötü

GSYH 'da Togo


GSYİH, PPP

10 667 203 302 [?] (2015)
(azalan): 151 dünyanın en 194 (22,68%); 39 yer Afrika 52 (26,92%)
27,83 % (5,57 yıllık % ) ↘
min: 2 894 539 138; max: 10 667 203 302; max-min: 7 772 664 164 (72,87%); mid: 6 780 871 220;
3 886 332 082 (36,43%)

GSYH

4 087 903 913 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 162 dünyanın en 199 (19,10%); 42 yer Afrika 53 (22,64%)
22,38 % (4,48 yıllık % ) ↘
min: 121 128 073; max: 4 482 880 424; max-min: 4 361 752 351 (97,30%); mid: 2 302 004 249;
1 785 899 664 (43,69%)

Kişi başına düşen GSYİH, SAGP

1 460 [?] (2015)
(azalan): 185 dünyanın en 194 (5,15%); 43 yer Afrika 52 (19,23%)
17,51 % (3,50 yıllık % ) ↘
min: 709,20; max: 1 460; max-min: 751,14 (51,44%); mid: 1 085;
375,57 (25,72%)

Rezervler 'da Togo


Toplam rezervler

573 964 888 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 146 dünyanın en 184 (21,20%); 34 yer Afrika 52 (36,54%)
24,56 % (4,91 yıllık % ) ↗
min: 10 100 000; max: 774 299 059; max-min: 764 199 059 (98,70%); mid: 392 199 529;
181 765 359 (31,67%)

Toplam rezervler

54,35 [?] (2015)
(azalan): 36 dünyanın en 117 (70,09%); 11 yer Afrika 47 (78,72%)
2,90 % (0,581 yıllık % ) ↗
min: 5,95; max: 124,46; max-min: 118,51 (95,22%); mid: 65,20;
-10,85 (-19,97%)

Altın hariç toplam rezervler

573 964 888 cari ABD doları[?] (2015)
(azalan): 145 dünyanın en 184 (21,74%); 34 yer Afrika 52 (36,54%)
24,56 % (4,91 yıllık % ) ↗
min: 10 100 000; max: 774 299 059; max-min: 764 199 059 (98,70%); mid: 392 199 529;
181 765 359 (31,67%)

Brüt tasarruf

1,81 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(azalan): 144 dünyanın en 164 (12,80%); 32 yer Afrika 43 (27,91%)
98,14 % (19,63 yıllık % ) ↘
min: -6,30; max: 60,37; max-min: 66,68 (110,44%); mid: 27,04;
-25,23 (-1 397%)

GSYİH - kompozisyon 'da Togo


Hane tüketimi

107 %[?] (2015)
(azalan): 5 dünyanın en 198 (97,98%); 3 yer Afrika 54 (96,30%)

Hükümet tüketimi

16,20 %[?] (2015)
(azalan): 105 dünyanın en 197 (47,21%); 26 yer Afrika 54 (53,70%)

Sabit yatırım

21 %[?] (2015)
(azalan): 106 dünyanın en 194 (45,88%); 30 yer Afrika 54 (46,30%)

Mal ve hizmet ihracatı

49,30 %[?] (2015)
(azalan): 48 dünyanın en 196 (76,02%); 5 yer Afrika 54 (92,59%)

Mal ve hizmet ithalatı

-93,50 %[?] (2015)
(azalan): 188 dünyanın en 195 (4,10%); 52 yer Afrika 53 (3,77%)

GSYİH - menşei itibarıyla sektör kompozisyonu 'da Togo


tarım

27,50 %[?] (2015)
(azalan): 20 dünyanın en 219 (91,32%); 16 yer Afrika 53 (71,70%)

sanayi

21,30 %[?] (2015)
(azalan): 135 dünyanın en 221 (39,37%); 28 yer Afrika 53 (49,06%)

hizmetler

51,20 %[?] (2015)
(azalan): 165 dünyanın en 223 (26,46%); 27 yer Afrika 54 (51,85%)

GSYİH büyümesi 'da Togo


GSYİH büyüme oranı

5,37 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 37 dünyanın en 193 (81,35%); 13 yer Afrika 52 (76,92%)
25,54 % (5,11 yıllık % ) ↘
min: -15,10; max: 15,46; max-min: 30,56 (197,65%); mid: 0,182;
5,18 (96,61%)

Kişi başına düşen GSYİH artışı

2,63 yıllık yüzde[?] (2015)
(azalan): 69 dünyanın en 193 (64,77%); 17 yer Afrika 52 (69,23%)
54,00 % (10,80 yıllık % ) ↘
min: -17,11; max: 12,31; max-min: 29,43 (238,99%); mid: -2,40;
5,03 (191,15%)

Maliyetler 'da Togo


Gider

22,77 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2013)
(artan): 91 dünyanın en 140 (35,71%); 24 yer Afrika 33 (30,30%)
36,67 % (7,33 yıllık % ) ↘
min: 13,85; max: 22,77; max-min: 8,92 (39,19%); mid: 18,31;
4,46 (19,59%)

Nihai tüketim maliyetleri vb.

104,65 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 161 dünyanın en 177 (9,60%); 41 yer Afrika 49 (18,37%)
6,15 % (1,23 yıllık % ) ↘
min: 46,50; max: 104,79; max-min: 58,29 (55,63%); mid: 75,64;
29,01 (27,72%)

Doğrudan yabancı yatırım, net sermaye çıkışı

4,85 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 154 dünyanın en 165 (7,27%); 40 yer Afrika 40 (2,50%)
50,45 % (10,09 yıllık % ) ↘
min: -0,649; max: 33,67; max-min: 34,32 (101,93%); mid: 16,51;
-11,66 (-240,16%)

Devletin eğitim harcamaları, toplamı

4,84 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 94 dünyanın en 147 (36,73%); 27 yer Afrika 39 (33,33%)
8,57 % (1,71 yıllık % ) ↘
min: 2,11; max: 6,68; max-min: 4,57 (68,35%); mid: 4,40;
0,441 (9,13%)

Araştırma ve geliştirme harcamaları

0,270 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 32 dünyanın en 110 (71,82%); 6 yer Afrika 19 (73,68%)
5,95 % (1,19 yıllık % ) ↘
min: 0,221; max: 0,270; max-min: 0,049 (18,07%); mid: 0,245;
0,024 (9,03%)

Askeri harcamalar

1,71 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(artan): 90 dünyanın en 155 (42,58%); 27 yer Afrika 48 (45,83%)
4,64 % (0,927 yıllık % ) ↗
min: 1,57; max: 4,07; max-min: 2,49 (61,35%); mid: 2,82;
-1,11 (-64,64%)

Sağlık harcamaları

5,25 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(artan): 63 dünyanın en 190 (67,37%); 25 yer Afrika 53 (54,72%)
2,30 % (0,461 yıllık % ) ↗
min: 3,88; max: 6,64; max-min: 2,76 (41,58%); mid: 5,26;
-0,010 (-0,191%)

Gelir 'da Togo


Vergi geliri

20,02 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2013)
(azalan): 18 dünyanın en 142 (88,03%); 10 yer Afrika 35 (74,29%)
21,55 % (4,31 yıllık % ) ↘
min: 13,88; max: 20,02; max-min: 6,13 (30,64%); mid: 16,95;
3,07 (15,32%)

Ticaret

109,81 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 42 dünyanın en 187 (78,07%); 5 yer Afrika 51 (92,16%)
11,24 % (2,25 yıllık % ) ↘
min: 55,23; max: 140,86; max-min: 85,63 (60,79%); mid: 98,05;
11,77 (10,72%)

Hizmet ticareti

20,41 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2014)
(azalan): 106 dünyanın en 179 (41,34%); 25 yer Afrika 47 (48,94%)
11,84 % (2,37 yıllık % ) ↗
min: 9,41; max: 28,70; max-min: 19,29 (67,22%); mid: 19,05;
1,36 (6,64%)

Emtia ticareti

82,04 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 41 dünyanın en 188 (78,72%); 9 yer Afrika 51 (84,31%)
2,14 % (0,429 yıllık % ) ↗
min: 25,54; max: 105,16; max-min: 79,62 (75,72%); mid: 65,35;
16,70 (20,35%)

Doğrudan yabancı yatırım, net girişler

1,29 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 140 dünyanın en 188 (26,06%); 41 yer Afrika 52 (23,08%)
205,71 % (41,14 yıllık % ) ↗
min: -7,91; max: 19,38; max-min: 27,29 (140,82%); mid: 5,73;
-4,45 (-345,10%)

Doğal kaynak rantları

24,67 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 11 dünyanın en 177 (94,35%); 8 yer Afrika 52 (86,54%)
29,15 % (5,83 yıllık % ) ↘
min: 4,88; max: 31,11; max-min: 26,23 (84,33%); mid: 17,99;
6,67 (27,05%)

Kamu borcu

63,30 % GSYİH[?] (2015)
(artan): 124 dünyanın en 178 (30,90%); 33 yer Afrika 42 (23,81%)