Kamu sektörü 'da Togo

Dil sürümleri için web sitesi:

Togo

Kamu sektörü 'da Togo


Kıta: Afrika
  
Iso2:TG
  
Iso3:TGO

Karşılaştırma için ülke (tablo ve bir harita üzerinde) kullanılan renkler:
 
 İyi bir performans;
 
 Ortalama;
 
 Göstergeler kötü

ordu 'da Togo


Silahlı kuvvetler personeli, toplam

9 300 kişi sayısı[?] (2014)
(azalan): 133 dünyanın en 169 (21,89%); 38 yer Afrika 51 (27,45%)

Askeri harcamalar

1,71 GSYİH'nin yüzdesi[?] (2015)
(azalan): 66 dünyanın en 155 (58,06%); 22 yer Afrika 48 (56,25%)
4,64 % (0,927 yıllık % ) ↗
min: 1,57; max: 4,07; max-min: 2,49 (61,35%); mid: 2,82;
-1,11 (-64,64%)

Silahlı kuvvetler personeli

0,280 [?] (2014)
(azalan): 146 dünyanın en 166 (12,65%); 32 yer Afrika 49 (36,73%)
12,42 % (2,48 yıllık % ) ↗
min: 0,280; max: 0,521; max-min: 0,241 (46,21%); mid: 0,401;
-0,120 (-42,95%)

İşsizlik 'da Togo


İşsizlik

6,90 {[?]}
(2014)
(artan): 89 dünyanın en 174 (49,43%); 20 yer Afrika 50 (62%)
1,45 % (0,290 yıllık % ) ↗
min: 6,90; max: 7,40; max-min: 0,500 (6,76%); mid: 7,15;
-0,250 (-3,62%)
6,50 {[?]}
(2014)
(artan): 95 dünyanın en 174 (45,98%); 26 yer Afrika 50 (50%)
1,54 % (0,308 yıllık % ) ↗
min: 6,50; max: 6,80; max-min: 0,300 (4,41%); mid: 6,65;
-0,150 (-2,31%)
7,30 {[?]}
(2014)
(artan): 84 dünyanın en 174 (52,30%); 20 yer Afrika 50 (62%)
1,37 % (0,274 yıllık % ) ↗
min: 7,20; max: 8,30; max-min: 1,10 (13,25%); mid: 7,75;
-0,450 (-6,16%)

Nüfusun istihdamı 'da Togo


Tarımda istihdam

54,10 {[?]}
(2006)
(azalan): 15 dünyanın en 166 (91,57%); 11 yer Afrika 32 (68,75%)
60,50 {[?]}
(2006)
(azalan): 9 dünyanın en 158 (94,94%); 7 yer Afrika 32 (81,25%)
48,20 {[?]}
(2006)
(azalan): 25 dünyanın en 153 (84,31%); 12 yer Afrika 31 (64,52%)

Sanayi İstihdamı

6,80 {[?]}
(2006)
(azalan): 160 dünyanın en 168 (5,36%); 26 yer Afrika 33 (24,24%)
9,50 {[?]}
(2006)
(azalan): 153 dünyanın en 159 (4,40%); 28 yer Afrika 32 (15,63%)
4,40 {[?]}
(2006)
(azalan): 135 dünyanın en 158 (15,19%); 22 yer Afrika 32 (34,38%)

Hizmet İstihdamı

37,50 {[?]}
(2006)
(azalan): 146 dünyanın en 169 (14,20%); 22 yer Afrika 34 (38,24%)
28,60 {[?]}
(2006)
(azalan): 147 dünyanın en 160 (8,75%); 24 yer Afrika 33 (30,30%)
45,70 {[?]}
(2006)
(azalan): 127 dünyanın en 159 (20,75%); 17 yer Afrika 32 (50%)

İstihdam türüne göre işgücü yapısı 'da Togo


Serbest meslek sahipleri

89,10 {[?]}
(2006)
(azalan): 4 dünyanın en 155 (98,06%); 4 yer Afrika 33 (90,91%)
83,40 {[?]}
(2006)
(azalan): 6 dünyanın en 153 (96,73%); 6 yer Afrika 32 (84,38%)
94,30 {[?]}
(2006)
(azalan): 2 dünyanın en 153 (99,35%); 2 yer Afrika 32 (96,88%)

Aile işçileri

25,90 {[?]}
(2006)
(azalan): 14 dünyanın en 141 (90,78%); 7 yer Afrika 31 (80,65%)
23,10 {[?]}
(2006)
(azalan): 9 dünyanın en 142 (94,37%); 4 yer Afrika 31 (90,32%)
28,40 {[?]}
(2006)
(azalan): 27 dünyanın en 142 (81,69%); 12 yer Afrika 31 (64,52%)

Ücretli işçiler

10,90 {[?]}
(2006)
(azalan): 152 dünyanın en 158 (4,43%); 27 yer Afrika 33 (21,21%)
16,60 {[?]}
(2006)
(azalan): 145 dünyanın en 153 (5,88%); 24 yer Afrika 32 (28,13%)
5,70 {[?]}
(2006)
(azalan): 148 dünyanın en 153 (3,92%); 26 yer Afrika 31 (19,35%)

Kasıtlı cinayetler

9,20 100.000 kişi başına[?] (2012)
(artan): 134 dünyanın en 185 (28,11%); 30 yer Afrika 52 (44,23%)

Hırsızlık, soygun, vandalizm ve kundaklamaya bağlı kayıplar

2,40 satışların yüzdesi[?] (2009)
(2010) (artan): 121 dünyanın en 135 (11,11%); 35 yer Afrika 45 (24,44%)

bozulma 'da Togo


Rüşvetin yaygınlığı

19,10 [?] (2009)
(2010) (artan): 80 dünyanın en 130 (39,23%); 22 yer Afrika 44 (52,27%)

Kamu sektörü şeffaflığı, hesap verebilirlik ve yolsuzluk değerlendirmesi [1 = düşük ila 6 = yüksek]

2,50 [?] (2015)
(artan): 15 dünyanın en 82 (82,93%); 11 yer Afrika 40 (75%)

Vergi yetkililerine rüşvet vermek isteyen firmalar

16,40 şirketlerin yüzdesi[?] (2009)
(2010) (artan): 91 dünyanın en 132 (31,82%); 27 yer Afrika 44 (40,91%)

Devlet memurlarına gayri resmi ödeme

16,70 şirketlerin yüzdesi[?] (2009)
(2010) (artan): 69 dünyanın en 134 (49,25%); 17 yer Afrika 44 (63,64%)

Sosyal programlar 'da Togo


Sosyal Güvenlik Programlarının Yeterliliği

28,50 [?] (2011)
(azalan): 38 dünyanın en 59 (37,29%); 6 yer Afrika 13 (61,54%)

Sosyal koruma ve çalışma programlarının yeterliliği

28,50 [?] (2011)
(azalan): 27 dünyanın en 63 (58,73%); 7 yer Afrika 17 (64,71%)